>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > Anketa o nacionalnom brendiranju

Anketa o nacionalnom brendiranju

Ministarstvo ekonomije pokrenulo je online anketu o nacionalnom brendu Crne Gore, koja ima za cilj da istraži percepciju interne i eksterne javnosti kada je u pitanju znak nacionalnog brenda, odnosno države Crne Gore.
Anketa o nacionalnom brendu dostupna je na stranici Ministarstva ekonomije, kako na crnogorskom, tako i na engleskom jeziku, a potrebno je odgovoriti na 37, odnosno 36 kratkih pitanja, upisivanjem sopstvenog ili zaokruživanjem ponuđenih odgovora.
Od domaće javnosti se želi saznati kakva je njena percepcija kada je u pitanju nacionalni brend Crne Gore, kako građani doživljavaju određene potencijale koje Crna Gora ima, šta smatraju da od tih potencijala treba da bude nosilac znaka nacionalnog brenda. Između ostalog, potebno je navesti da li ste ili planirate da nekome preporučite da posjeti Crnu Goru, koje su, prema vašem mišljenju, najznačajnije istorijske ličnosti, sportski klubovi i sportisti, crnogorska preduzeća, brendovi, proizvodi, turistička mjesta i slično.

Ujedno, sastavni dio upitnika je i pitanje koje se odnosi na potencijalni slogan brenda Crne Gore, koji bi u skoroj budućnosti trebalo biti odabran kao sastavni dio vizuelnog identiteta nacionalnog brenda. U tom smislu, anketa daje mogućnost svim ispitanicima da predlože kako bi, po njihovom mišljenju, trebalo da zvuči idealan slogan koji će na najbolji način predstaviti Crnu Goru i izvršiti njeno pozicioniranje na inostranom tržištu.
Anketa će na sajtu Ministarstva ekonomije biti dostupna do 11. septembra ove godine, a rezultati će biti predstavljeni na IV Konferenciji o nacionalnom brendiranju koja će se održati u septembru u Kolašinu. Na osnovu rezultata ankete Ministarstvo će imati osnovne pokazatelje svog dosadašnjeg rada na ovom polju i da li je i u kojoj mjeri koncept nacionalnog brendiranja poznat crnogorskoj javnosti.
Pomenuto istraživanje Ministarstvo ekonomije sprovodi u saradnji sa NU “Centar za marketing” iz Podgorice.
  • MEk

Top