>>>
> EU/Politiko > Austrija preuzela predsjedavanje EU; prioriteti bezbjednost, napredak i Jugoistočna Evropa

Austrija preuzela predsjedavanje EU; prioriteti bezbjednost, napredak i Jugoistočna Evropa

Austrijsko predsjedavanje Savjetom Evropske unije u drugoj polovini 2018. fokusiraće se na bezbjednost i borbu protiv ilegalne migracije, prosperitetu i konkurentosti putem digitalizacije i stabilnost u susjedstvu EU, naročito u oblasti Jugoistočne Evrope iliti Zapadnog Balkana.

Moto austrijskog predsjedavanja je “Evropa koja štiti”. U cilju dostizanja tog cilja, Austrija će imati pristup zasnovan na principu subvencionisanja. EU bi trabala da se fokusira na velike izazove koje zahtijevaju zajednička rješenja.

Austrija vidi svoju ulogu kao predsjedavajuće zemlje Savjetom EU kao neutralnog brokera. Na taj način će ova zemlja u središtu Evrope “graditi mostove” između država članica EU.

Takođe, ove godine Austrija obilježava jubilej – 100 godina od uspostavljanje republike (nakon pada Austro Ugarske monarhije, sa prekidom državnog kontinuiteta zbog njemačkog anšlusa).

Top