>>>
> Ekonomija Crna Gora > Budžetska potrošnja za 2014.

Budžetska potrošnja za 2014.

Ministarstvo finansija objavilo je interaktivni prikaz budžeta za 2014. godinu. Budžet Crne Gore u 2014. godini iznosi 1.409.032.000 eura.

Najveći dio budžetske potrošnje odnosi se na socijalnu zaštitu, odnosno 494.776.941 EUR ili 14,07%. Ošte javne službe finansiraće se sa 354.215.480 EUR, odnosno 10,07% budžeta.

U 2014. godini, za zdravstvo će se izdvojiti 171.865.750 EUR (4,89% budžeta), obrazovanje 159.900.301 EUR (4,55%), ekonomske poslove 132.899.211 EUR (3,78%), javni red i bezbjednost 16.290.695 EUR (3,31%), vojsku 36.431.776 EUR (1,04%), sport, kulturu i religiju 30.827.618 EUR (0,88%), zaštitu životne sredine 7.785.917 EUR (0,22%) i poslove stanovanja iz zajednice 4.038.277 EUR (0.11%).

budžetski kolač 2014

Na grafiku se mogu vidjeti budžetski rashodi za 2014. godinu.

budžetska potrošnja 14Izvor: Ministarstvo finansija

Top