>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a (Page 4)

Na jednom mjestu – popis internet prezentacija državnih organa i institucija Crne Gore

MEP je sačinio popis internet prezetacija državnih organa i institucija Crne Gore. Prisustvo državnih institucija Crne Gore na internetu se ne nalazi na zadovoljavajućem nivou. Komunikacija sa državnim organima se većinom obavlja fizičkom interakcijom, iako se većina istih može obavljati brže i kvalitetnije elektronskim putem. Zamjena šaltera internet portalima državnih organa

Učešće u radnoj grupi za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore izabralo je izvršnog direktora MEP-a, mr Ѕtеfаna Alеkѕića, za člana radne grupe za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom. Alеkѕić je izabran po prijedlogu Nevladinog udruženja "Infomont" iz Budve i predstavljaće nevladin sektor u pisanju prijedloga zakona. Odluka o izboru

Održana prezentacija udruženja na MBS-u

Na Fakultetu za poslovne studije "MBS" Univerziteta Mediteran održana je prezentacija udruženja. MEP poziva studente crnogorskih univerziteta da se priključe radu organizacije. Preuzmite prezentaciju Aplicirajte putem sajta - naznačite vaše ime, prezime, email adresu i broj telefona. Aplikanti će biti obaviješteni o terminu dogovornog sastanka.

Top