>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a (Page 4)

Učešće u radnoj grupi za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore izabralo je izvršnog direktora MEP-a, mr Ѕtеfаna Alеkѕića, za člana radne grupe za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom. Alеkѕić je izabran po prijedlogu Nevladinog udruženja "Infomont" iz Budve i predstavljaće nevladin sektor u pisanju prijedloga zakona. Odluka o izboru

Održana prezentacija udruženja na MBS-u

Na Fakultetu za poslovne studije "MBS" Univerziteta Mediteran održana je prezentacija udruženja. MEP poziva studente crnogorskih univerziteta da se priključe radu organizacije. Preuzmite prezentaciju Aplicirajte putem sajta - naznačite vaše ime, prezime, email adresu i broj telefona. Aplikanti će biti obaviješteni o terminu dogovornog sastanka.

Top