>>>
> EU/Politiko > eUprava – rezultati istraživanja

eUprava – rezultati istraživanja

Skoro polovina građana EU (46%) putem interneta traži posao, koristi javne biblioteke, ispunjava obrasce za povraćaj poreza, registruje rođenje, podnosi zahtjev za pasoš ili koristi servise e-uprave. Prema anketi, 80% ispitanika smatra da elektronske usluge štede vrijeme, 76% cijeni fleksibilnost i 62% njih smatra da štedi novac. Ipak, isti korisnici su pokazali veće zadovoljstvo upotrebom internet bankarstva (ocjena 8,5 na skali od 0 od 10) i internet trgovinom (7,6) u odnosu na elektronske javne usluge (6,5).

Potpredsjednik Evropske komisije Neelie Kroes izjavila je povodom dobijenih rezultata: “Trendovi e-uprave u Evropi su obećavajući. Ipak, ako su korisnici pokazali veće zadovoljstvo elektronskim bankarstvom nego elektronskim javnim uslugama, to je pokazatelj da javne uprave moraju da bolje dizajniraju usluge e-uprave prema potrebama korisnika. Takođe, moramo više uraditi kako bi e-uprava funkcionisala preko granica.

Digitalna agenda za Evropu ima za cilj da do 2015. godine poveća upotrebu usluga e-uprave na 50% građana Evropske unije. U Izvještaju o uporednoj analizi e-uprave za 2012. godinu ispitano je 28.000 korisnika interneta u 32 države. Među ključnim rezultatima je sljedeće:

  • Najpopularnije usluge bile su prijavljivanje poreza na dohodak (73% korisnika podnosi elektronske prijave), promjena adresa (57%) i prijavljivanje na fakultete ili apliciranje za stipendije (56%);
  • Iako je 54% korisnika i dalje preferiralo neposredan kontakt ili ostale tradicionalne kanale komunikacije, barem 30% njih istaklo je da bi mogli postati redovni korisnici usluga e-uprave ako bi se pružile bitnije usluge;
  • 47% korisnika usluga e-uprave dobili su sve što su željeli putem elektronskih servisa, a 46% dobili su samo dio onoga što su tražili.

Takođe, istraživanje ukazuje na to da su neophodna poboljšanja elektronskih usluga za značajne događaje u životu, kao što su gubitak ili traženje posla, osnivanje preduzeća i prijavljivanje na studije.

  • Za osobe koje žive u svojoj državi, u prosjeku više od pola koraka u administraciji u vezi sa pomenutim bitnim životnim događajima može se ostvariti elektronskim putem. Internet stranice pružaju informacije o preostalim koracima. Međutim, potrebno je više transparentnosti i interakcije sa korisnicima za bolje osposobljavanje građana.
  • Trenutna situacija nije idealna za skoro dva miliona građana koji putuju ili mijenjaju mjesto boravka među državama članicama EU. Dok većina država članica pruža određene informacije o studiranju ili osnivanju preduzeća iz inostranstva, manje je učestala registracija putem interneta. Građanima drugih država članica EU svega devet država omogućava  prijavu na studije putem interneta, a samo sedamnaest država dozvoljava vršenje nekih od koraka za osnivanje preduzeća na pomenuti način.

Izvor: Evropska komisija

Top