>>>
> Ekonomija Crna Gora > Kvartalni BDP CG – I kv 2015

Kvartalni BDP CG – I kv 2015

Monstat je objavio saopštenje vezano za BDP u prvom kvartalu 2015. godine. Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP), u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode za prvi kvartal 2015. godine. Bruto domaći proizvod Crne Gore u prvom kvartalu 2015. godine iznosio je 667 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 647 miliona eura. Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u I kvartalu 2015. godine iznosi 3,2 %.

Izvor: Monstat

Top