>>>
> Ekonomija Crna Gora > Kvartalni BDP CG – II kv 2015

Kvartalni BDP CG – II kv 2015

Monstat je objavio saopštenje vezano za BDP u drugom kvartalu 2015. godine. Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP), u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode za II kvartal 2015. godine.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u II kvartalu 2015.godine iznosio je 834 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 789 miliona eura. Stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u II kvartalu 2015. godine iznosi 3,4 %.
Izvor: Monstat

Top