>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > Na jednom mjestu – popis internet prezentacija državnih organa i institucija Crne Gore

Na jednom mjestu – popis internet prezentacija državnih organa i institucija Crne Gore

MEP je sačinio popis internet prezetacija državnih organa i institucija Crne Gore.

Prisustvo državnih institucija Crne Gore na internetu se ne nalazi na zadovoljavajućem nivou. Komunikacija sa državnim organima se većinom obavlja fizičkom interakcijom, iako se većina istih može obavljati brže i kvalitetnije elektronskim putem. Zamjena šaltera internet portalima državnih organa se svodi na pojedine individualne projekte institucija koje imaju ograničeni efekat na korisnike. Baze podataka nijesu sinhronizovane ili ne pružaju ažurne podatke zainteresovanim stranama. Takođe, postavlja se i pitanje transparentnosti internet prezentacija jer pojedine obavijesti kratko ostaju dostupne na glavnoj stranici internet prezentacije, obaviještenja su pogrešno grupisana ili zainteresovane strane teško mogu pronaći neophodan sadržaj na internet prezentaciji/portalu.

Iz pomenutih razloga sastavljen je popis zvaničnih internet prezentacija državnih institucija i organa Crne Gore. Pored organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, popis sadrži i organe i institucije koje su delegirane od organa vlasti, institucija osnovanih u skladu sa državnim zakonima i po strategiji državnih organa, te elektronske servise državne uprave. Popis ne sadrži prezentacije pojedinih javnih institucija, kao što su škole, fakulteti, bolnice, domovi zdravlja, aerodromi i slično.

Neki državni organi su osnovani od strane vlade kao AD ili doo i obavljaju i privrednu djelatnost, gdje država ima učešće. Takođe, pojedine institucije i društa imaju isključivu mogućnost izdavanja sertifikata ili licenci priznatih u državi ili inostranstvu. Ipak, napominjemo da pojedina privatna preduzeća ili nevladine organizacije registrovana u Crnoj Gori mogu da u svom nazivu sadrže riječi “institut”, “institucija”, “državni”, “republički” i sl. nijesu osnovana od strane državnih organa Crne Gore niti imaju veze sa radom državnih organa, iako po nazivu navode na to.

Postoji mogućnost promjene podataka i njihovih promjena. Podaci su ažurni na dan 25/11/13. U slučaju da imate pitanja, komentara, opaski ili sugestija izmjena popisa, kontaktirajte nas.

MEP nije odgovoran za sadržaj i rad internet prezentacija priloženih u hiperlinkovima.

Top