>>>
> Finansije i investicije > Odluke ECB-a o monetarnoj politici

Odluke ECB-a o monetarnoj politici

Upravni savjet ECB-a na sjednici 7. novembra 2013. godine donio je sljedeće odluke u vezi sa monetarnom politikom:

  1. Kamatna stopa na glavne operacije refinansiranja Eurosistema smanjuje se za 25 baznih bodova na 0,25%, počevši od operacije koja će biti namirena 13. novembra 2013. godine,
  2. Kamatna stopa na mogućnost marginalnog posuđivanja od centralne banke smanjuje se za 25 baznih bodova na 0,75%, što stupa na snagu 13 novembra 2013. godine.
  3. Kamatna stopa na mogućnost novčanih depozita kod centralne banke ostaje nepromijenjena na nivou od 0,00%.

Izvor: ECB

Top