>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > Održan okrugli sto o nacrtu Zakona o saradnji CG sa iseljeništvom

Održan okrugli sto o nacrtu Zakona o saradnji CG sa iseljeništvom

U prostorijama Skupštine Opštine Bar održan je treći, a ujedno i poslednji okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljeništvom. Na okruglom stolu koji je brojao 20 učesnika prisustvovali su članovi radne grupe za izradu zakona, predstavnici medija, pojedinci i članovi različitih institucija i organizacija.

Uvodnu riječ su imali predstavnici radne grupe Vladimir Radulović, Branko Milić, Suljo Mustafić, Ivan Jovović, Ѕtеfаn Alеkѕić i Bogdan Jegdić, koji su u kratkim crtama obrazložili cilj i značaj zakona, kao i pojedine njihove odredbe. Nakon uvodne riječi, učesnici su imali priliku da daju sugestije i komentare na predstavljeni nacrt zakona.

Značajano je napomenuti da su na okruglom stolu prisustvovali predstavnici crnogorskog iseljeništva iz Hrvatske, Kipra, Švajcarske i Turske. Oni su doprinijeli javnoj raspravi iznoseći svoje stavove o nacrtu zakona i dajući napomene o praktičnoj primjeni zakona.

Na sastanku je da se sugestije i komenatri dostave i u elektronskoj formi, kako bi u bile uvrštene u Izvještaj sa održane javne rasprave, i koje će biti korištene prilikom dalje pripreme prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa isljeništvom.

Javna rasprava traje do 26. februara 2014. godine. Do tog roka sve zainteresovane strane mogu podnijeti komentare, prijedloge i sugestije koje se tiču zakonskog rješenja.

Top