>>>
> Activism & ORG > Otvoreni forum Podgorica 2015

Otvoreni forum Podgorica 2015

U organizaciji nv. Udruženja za crnogorsku ekonomiju i politiku – „MEP“ 10. i 11. oktobra 2015. godine održaće se seminar „Otvoreni forum Podgorica“. Seminar će se održati u prostorijama Fakulteta za poslovne studije MSB Univerziteta Mediteran (zgrada „Palada“).

U svom fokusu događaj će prevashodno imati mlađu populaciju. Seminar će na jednom mjestu okupiti stručna lica, mlade lidere i preduzetnike koji će moći da iznesu svoje stavove o za mlade bitnim pitanjima kako bi zajedno sa učesnicima mogli da dođu do rješenja, ideja i zajedničkih zaključaka o izazovima današnjice.

OFP Logo ForumCilj seminara je podsticanje društvene svijesti i aktivizma mladih kroz upoznavanje sa mehanizmima pomoću kojih mogu da utiču na razvoj okoline i društvena dešavanja od javnog interesa. Projektat nastoji da poboljša saradnju između pojedinaca i organizacija, razmjenu znanja i iskustava i pokretanje zajedničkog djelovanja istih na lokalnom nivou. U okviru intenzivnog seminara, organizovaće se predavanja, panel-diskusije, radionice i prezentacije.

U okviru seminara biće održana četiri tematske cjeline (po dvije svakog dana) i to:

  • Zaposlenje i socijalno preuzetništvo
  • Mladi i mediji
  • Aktivizam mladih
  • Mladi i preduzetništvo

Tema zaposlenje i socijalno preduzetništvo baviće se aktuelnim problem zapošljavanja mladih i načinima na koje se isti može prebroditi. Govornici iz branše na temi mladi i mediji daće uvid govornicima o odnosu medija prema mladima i obrnuto. Na temi aktivizam mladih učesnici će imati priliku da čuju od govornika o značaju društvenog angažovanja i pozitivnom uticaju koje mogu ostvariti u svom okruženju. Na panelu mladi i preduzetništvo govornici, koji su i sami mladi preduzetnici, govoriće o svojim počecima u biznisu kao i o izazovnom vođenju poslova u Crnoj Gori.

Gostujući govornici na ovim panelima između ostalih biće: Metodija Stojčeski (Omladinski savez, Makedonija), mr Vladimir Antonijević (Srbija), Petar Šundić („BedemFest“), Danilo Popović („Zaposli.me“), Vuk Mrkajić (projekat „Upperfield“), Maja Lalić (Portal RTCG) i drugi. Pored predavanja u toku seminara biće organizovane i interaktivne radionice koje će učesnicima omogućiti da ispolje svoju kreatvnost u rješavanju pitanja postavljenih tokom predavanja.

Učešće na seminaru je besplatno, a svi zainteresovani se mogu prijaviti do 8. 10. 2015. godine na internet stranici seminara. S obzirom da je broj mjesta ograničen (30) pozivamo sve zainteresovane da se što prije prijave. Sve važnije informacije o seminaru, učesnicima i organizatorima mogu se naći na internet stranici seminara http://forum.c-g.me/ .

Organizator ovog seminara – nevladino udruženje „MEP“ osnovano je 2013. godine sa ciljem proučavanja ekonomske i političke scene radi poboljšanja socio-ekonomskih uslova. Vizija udruženja je održiva Crna Gora. MEP je do sada učestvovalo u realizaciji nekoliko regionalnih seminara i lokalnih projekata.

 

Top