SENAT.me

Portal za marketing i ekonomsku politiku

Vijesti | News

SWOT analiza crnogorske ekonomije

Kod malih zemalja, odnosno ekonomija, veoma je izražen uticaj spoljnjeg okruženja. Ovo se pogotovo odnosi na zemlje kao što je Crna Gora, kod koje...

Anketa o nacionalnom brendiranju

Ministarstvo ekonomije pokrenulo je online anketu o nacionalnom brendu Crne Gore, koja ima za cilj da istraži percepciju interne i eksterne javnosti kada je...

Srećan 13. jul!

Redakcija portala Senat.me svim Crnogorkama i Crnogocima želi srećan Dan državnosti i srećan dan Ustanka crnogorskog naroda – 13 jul. Vazda slavili!

Održan sastanak o Zapadnom Balkanu WB6 2017

Sastanak na nivou državnog vrha u Trstu predstavlja priliku za raspravu o konkretnim mogućnostima za jačanje regionalne suradnje i daljnji napredak u postupku integracije...

Osnovana crnogorska Berza električne energije

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Tonino Maljo, izvršni direktor Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) Milan Radović, kao i izvršni direktor i predsjednik...

EU postavila ciljeve za umreženost i 5G

U 2016. godini Evropska komisija je postavila nove strateške ciljeve za povezanost do 2025. godine kao dio strategije za jedinstveno digitalno tržište. Oni bi...