Linkovi

 

Prijatelji Centra za marketing Podgorica (MeP):

 

 

Donatori:

Ministarstvo finansija - Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2014. godine

Ministarstvo finansija – Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2014. godine

Multilingual WP

Donirana trajna pretplata za WPML programe za internet prezentaciju MeP-a – 2014. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

Korisni linkovi: