>>>
> Activism & ORG > Potpisan memorandum o saradnji MEP-a sa MBS-om

Potpisan memorandum o saradnji MEP-a sa MBS-om

Između Nevladinog udruženja za crnogorsku ekonomiju i politiku – MEP i Faklulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta Mediteran – MBS potpisan je memorandum o saradnji.

Sagledavajući zajedničke ciljeve MBS-a i nevladinog udruženja MEP, dogovorena je saradnja u oblastima:

  • sprovođenja istraživanja,
  • organizaciji konferencija, seminara, treninga, tribina, foruma i sličnih događaja,
  • jačanja odnosa sa biznis zajednicom i razvojem preduzetništva,
  • učešću u procesu pridruživanja EU,
  • praćenjem ekonomskih procesa, i
  • zaštiti životne sredine, razvoj ruralnih područja i održivi razvoj.

Potpisani memorandum predstavlja izraz dobre volje usaglašenih strana i nije pravno obavezujući. Memorandum prevashodno predviđa zajedničko učešće akademskog osoblja i studenata MBS-a i članova MEP-a u organizaciji projekata od zajedničkog interesa. Memorandum su potpisali dekan Fakulteta za poslovne studije, Dragovljub Janković i izvršni direktor MEP-a, Ѕtefаn Аlеkѕić.

Top