>>>
> BIBLIO > Publikacija: Pravo Evropske unije

Publikacija: Pravo Evropske unije

Pravni poredak koji je stvorila Europska unija već se ustalio u političkom i društvenom životu. Svake godine se na temelju Ugovorâ Unije donose hiljade odluka koje znatno utiču na države članice i živote njihovih građana. Pojedinci odavno nisu samo građani svojih zemalja, gradova ili opština: oni su i građani Evropske unije. Upravo je zbog toga izuzetno važno da su upoznati s pravnim poretkom koji utiče na njihovu svakodnevicu. No nije lako razumjeti složeni sastav Unije i njen pravni poredak. Dijelom su uzrok tome i formulacije u samim Ugovorima, koje su često nejasne i čije implikacije nije lako shvatiti. Drugi su razlog neuobičajeni pojmovi kojima se u Ugovorima nastoje opisati nove situacije. Publikacija “Abeceda prava Evropske unije” nastoji da da uvodni pregled konstitucije Evropske unije i temelja evropskoga pravnog poretka.

Top