>>>
> BIBLIO > Šta su investicione banke?

Šta su investicione banke?

Investicione banke su jedne od glavnih aktera tržišta kapitala. Tradicionalno, pod pojmom investicionog bankarstva se podrazumijeva prikupljanje kapitala, plasman hartija od vrijednosti i pružanje brokersko-dilerskih usluga.

Investicione banke su nastale zbog potrebe da se veća količina kapitala akumulira na jednom mjestu, što pojedinci nijesu bili u stanju da urade. Bile su odvojene od tradicionalnih banaka (banaka koje uzimaju depozite od klijenata i vrše usluge kao što su plasiranje kredita, izdavanje kreditnih kartica…) zbog razlike u djelatnostima. Danas brojne finansijske institucije posluju kao “univerzalna banka” i u sebi objedinjuju ove uloge.

Glavni klijenti investicionih banaka su kompanije, fondovi, vlade i pojedinci sa velikom imovinom, kojima su za uspješnoobavljanje posla neophodne usluge ovih institucija.

Danas se investicionim bankarstvom bave sve velike banke. U svijetu su vodeće investicione banke:
  • Citigroup
  • Global Markets
  • Credit Suisse
  • First Boston (CSFB)
  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • Merrill Lynch
  • Morgan Stanley

Koje usluge može da pruži investiciona banka?

Investiciona banka može igrati ulogu posrednika između vlasnika kapitala i kompanije kojoj je novac potreban. Dakle, kompanija koja je klijent banke može na brz i lak način doći do novca koji joj treba za započinjanje ili razvoj biznisa, tako što će dopustiti banci da pronađe investitora po najboljim uslovima za kompaniju.

Naročito pri započinjanju biznisa, veoma su važne početne investicije. Međutim, mladoj kompaniji može biti jako teško da “‘privuče novac” i zato su investicione banke veoma bitne. One se često javljaju kao generalni partneri investitora koji su zainteresovani za ulaganje u kompanije u razvoju i usmjeravaju novac ka novim, perspektivnim aktivnostima.

Svojim klijentima investicione banke pružaju usluge savjetovanja, pa vam tako ove banke mogu pomoći pri osvajanju tržišta, osmisliti investicionu strategiju, pružiti informacije i dati mišljenje o planiranim poslovnim potezima. Na primjer, velika korporacija može zatražiti pomoć od banke ako želi da pozajmi novac na tržištu obveznica, ponudi akcije na prodaju ili kupi drugu kompaniju. U tom slučaju će investiciona banka imati savjetodavnu ulogu i koristiti svoje znanje i vještine da pomogne svom klijentu.

Da biste bili uspješni u svom poslu, morate biti u toku sa ekonomskim trendovima, kretanjima na tržištu i imati pri ruci važne informacije, u čemu vam sjajni saveznici mogu biti investicione banke. One istražuju tržište i kreiraju izvještaje koji vama kao klijentu mogu biti veoma korisni pa ćete tako blagovremeno imati informacije koje će vam pomoći pri važnim odlukama: kada da pozajmljujete, gdje i kada da ulažete, sa kojim partnerima da sarađujete, na kojim tržištima da nudite udjele u kompaniji i slično.

Mnogi kažu da bi se, u scenariju u kom bi nestale investicione banke, čitav sistem urušio. I zaista, bez savjeta o upotrebi novca i poslovnim odlukama, znanja neophodnog u rizičnim situacijama i informacija korisnim za sve učesnike na tržištu – od građana do vlada, glamurozni Wall Street koji nas je fascinirao na ekranima bi ostao samo fikcija.

Aleksandar Šćekić

Stručni saradnik za tržište novca i vrijednosne papire u sektoru riznice Erste Banke

Top