>>>
> Posts tagged "eUprava @me"

Na jednom mjestu – popis internet prezentacija državnih organa i institucija Crne Gore

MEP je sačinio popis internet prezetacija državnih organa i institucija Crne Gore. Prisustvo državnih institucija Crne Gore na internetu se ne nalazi na zadovoljavajućem nivou. Komunikacija sa državnim organima se većinom obavlja fizičkom interakcijom, iako se većina istih može obavljati brže i kvalitetnije elektronskim putem. Zamjena šaltera internet portalima državnih organa

eUprava – rezultati istraživanja

Skoro polovina građana EU (46%) putem interneta traži posao, koristi javne biblioteke, ispunjava obrasce za povraćaj poreza, registruje rođenje, podnosi zahtjev za pasoš ili koristi servise e-uprave. Prema anketi, 80% ispitanika smatra da elektronske usluge štede vrijeme, 76% cijeni fleksibilnost i 62% njih smatra da štedi novac. Ipak, isti korisnici

Top