Tag: odbor

Kako se donosi zakonodavstvo EU?

Fraza “odlučeno je u Briselu” se često upotrebljava u medijima u Evropi. Postavlja se pitanje – Na koji način se usvaja zakonodavstvo EU i...

Rječnik pojmova o porezima

Posebni odbor Evropskog parlamenta za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TEXE) nastavlja s radom. Šta znači termin odluka o porezima? Koja...