>>>
> Activism & ORG > Učešće u radnoj grupi za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom

Učešće u radnoj grupi za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore izabralo je izvršnog direktora MEP-a, mr Ѕtеfаna Alеkѕića, za člana radne grupe za izradu prijedloga zakona o saradnji sa dijasporom. Alеkѕić je izabran po prijedlogu Nevladinog udruženja “Infomont” iz Budve i predstavljaće nevladin sektor u pisanju prijedloga zakona.

Odluka o izboru

Top