>>>
> Usluge

Centar za marketing Podgorica – MeP, kao nezavisna nevladina organizacija koja se bavi pitanjima ekonomske politike, pruža sljedeće intelektualne usluge za mala i srednja preduzeća i organizacije:

  • Izrada biznis plana
  • Izrada projekata
  • Sprovođenje istraživanja tržišta
  • Ekonomska analiza
  • Interno istraživanje i analize
  • Konsalting usluge
  • Marketing usluge
  • Organizacija događaja
  • Izrada i održavanje Internet prezentacija

Za više informacija, nas kontaktirajte.

usluge-krug

Top