>>>
> Activism & ORG > MEk: Zakon o uslugama – završena javna rasprava

MEk: Zakon o uslugama – završena javna rasprava

Ministarstvo ekonomije Crne Gore objavilo je izvještaj povodom sprovedene javne rasprave o nacrtu zakona o uslugama. Zakonom o uslugama uređivaće se pravo na osnivanje oblika obavljanja privrednih djeltnosti i slobodu pružanja usluga u Crnoj Gori uz istovremeno održavanje visokog stepena bezbjednosti i kvaliteta usluga, pravila za pojednostavljenje upravnog postupka, upravna saradnja nadležnih organa, kao i druga pitanja od značaja za slobodu osnivanja i slobodu pružanja usluga. Zakon će se primjenjivati na usluge koje će pružati pružaoci usluga s pravom na osnivanje u Crnoj Gori ili u državi ugovornici Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru.

Nevladino udruženje „MEP“ je učestvovalo u javnoj raspravi podnoseći savjete, sugestije i primjedbe. Radna grupa za izradu nacrta zakona o uslugama uvažila je četiri primjedbe članova MEP-a, a odbila je osam što predstavlja stupu uspješnosti od 33%. Prihvaćene primjedbe su bile terminološko-tehničke prirode. Odbijene primjedbe su se odnosile na prijedloge za upotrebu određene terminologije, pravci kojima će se pojedine oblasti definisati podzakonskim aktima i sugestije o razvoju buduće internet platforma za potrebe Elektronske jedinstvene kontaktne tačke, koja će se razviti pomenutim zakonom.

Zanimljiva je činjenica da je takođe odbijen naš prijedlog da se ne mogu crnogorskim zakonom definisati koje su to članice Evropskog ekonomskog prostora jer postoji mogućnost promjene u budućnosti (podsjetimo se da je npr. Island podnio kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji da bi poslije nekoliko godina se povukao). Crnogorsko zakonodavstvo ne utiče na procese individualnog članstva drugih država u ekonomskim i političkim savezima, te je naš stav da su se članice EEP-a u domaćem zakonu mogle jedino definisati shodno određenom međunarodnom ugovoru. Dalju riječ će o ovom kao i drugim pitanjima imati Sekretarijat za zakonodavstvo.

Pored MEP-a, na javnoj raspravi je primjedbe dostavila i konsultantska kuća „ProLex“ koja je poslala 20 primjedbi od kojih je jedna uvažena, 5 djelimično uvažene, a 14 odbijeno; te Montenegro Biznis Alijansa, čija je primjedba prokomentarisana.

Izvor: Ministarstvo ekonomije, eUprava (Poziv) (Izvještaj)

 

Top