>>>
> Finansije i investicije > Analitičari agencije za kreditni rejting S&P u posjeti Crnoj Gori

Analitičari agencije za kreditni rejting S&P u posjeti Crnoj Gori

meCrnogorski available languages

Analitičari agencije za kreditni rejting S&P u posjeti Crnoj Gori

Analitičari kreditne rejting agencije Standard & Poor’s u posjeti Ministarstvu finansija

Ministar finansija, Darko Radunović sa saradnicima sastao se danas sa analitičarima kreditne rejting agencije Standard & Poor’s, Maxim Rybnakov i Gabriel Fors kako bi razgovarali na temu prikupljanja podataka o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, na osnovu kojih će se vršiti dalja procjena rejtinga naše zemlje od strane ove kreditne agencije.

Ministar je sagovornike upoznao sa aktuelnom ekonomskom situacijom u Crnoj Gori, kao i sa makroekonomskim i fiskalnim kretanjima i prezentovao osnovne parametre koji su obilježili prethodnu godinu. Istovremeno je ukazao na dosljednost u primjeni mjera fiskalne konsolidacije, koje i u četvrtoj godini sprovođenja daju očekivane rezultate, ali i na njihov značaj u jačanju makroekonomske i fiskalne stabilnosti.

 

sp standard and poorts standard&poors & rating standard purs bonitet credit rating agency kreditni rejting agencija

„Nakon visokih stopa rasta u 2017. i 2018. godini od 4,7 i 5,1%, respektivno, trend rasta je nastavljen i u 2019. godini. Imali smo uspješnu 2019. godinu tokom koje smo za tri kvartala dostigli rast od 3,8%, dok je očekivana stopa rasta za četvrti kvartal 4%. Navedeno je rezultat rasta u skoro svim sektorima, a dominantno u sektorima turizma i građevinarstva. Imajući u vidu ostvarene rezultate, očekuje se da će stopa rasta za 2019.godinu biti iznad projektovane.“,

istakao je ministar Radunović.

„Osim navedenog, u 2020. godini nastavićemo sa sprovođenjem strukturnih reformi, posebno u dijelu optimizacije broja izvršilaca u javnom sektoru, reforme Poreske administracije Crne Gore, kao i u dijelu borbe protiv sive ekonomije koja već daje značajne rezultate“,

naveo je Ministar.

U okviru redovne godišnje posjete, analitičari kreditne rejting agencije sastaće se sa predstavnicima crnogorskih institucija i na osnovu prikupljenih podataka izvršiti reviziju kreditne sposobnosti Crne Gore.

 

 

S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  S & P  

meCrnogorski available languages

Top