>>>
> Ekonomija Crna Gora > Asocijacija menadžera Crne Gore predlaže ekonomske mjere

Asocijacija menadžera Crne Gore predlaže ekonomske mjere

meCrnogorski available languages

Asocijacija menadžera Crne Gore predlaže Vladi CG ekonomske mjere i poziva na hitno restrukturiranje crnogorske privrede.

Asocijacija menadžera Crne Gore predlaže ekonomske mjere i poziva na hitno restrukturiranje privrede

Asocijacija menadžera Crne Gore poziva na hitno restrukturiranje crnogorske privrede

Predsjednik Asocijacije menadžera Budimir Raičković, ocijenio je da su nadležni državni organi u kriznoj situaciji dobro rukovodili kriznom situacijom.

Nacionalno koordinaciono tijelo je, kaže Raičković, za sada dobro obavilo posao što se tiče ekonomsko-socijalnog dijela privrede.

“Mišljenja sam da Vlada u saradnji sa svim akterima mora da pruži brz, efikasan, precizan i dobro osmišljen odgovor, kao što to i nameću procedure upravljanja ovakvim krizama”, rekao je Raičković u intervjuu Dnevnim novinama.

On je Vladi predložio da formira novo nacionalno strateško tijelo koje bi savjetovalo Vladu kako da se pomogne privredi.

“Suština je da iskoristimo do maksimuma sve moguće domaće potencijale i kapacitete, uključujući zaštitu domaćih poljoprivrednih proizvođača, hitno i strateško restrukturiranje privrede i naravno jaku i snažnu podršku turizmu, ugostiteljstvu, porodičnim firmama, mikro i malim preduzećima”, rekao je Raičković.

asocijacija menadžera crne gore crnogorskih menadzera amm Vebinar Ekonomija u doba korone (AMM)

Asocijacija menadžera je predstavila 20 mjera za ublažavanje ekonomske krize uzrokovane pandemijom korona virusa. Kako Vlada menadžeriše u ovoj situaciji?

RAIČKOVIĆ: Pokušali smo da damo naš doprinos na sistematičan, odgovoran i odmjeren način, primjeren društvenoj obavezi organizacije, koja promoviše liderske i menadžerske vještine i znanja. To je bila naša obaveza i apel za brze reakcije, uz dobro planiranje i jasno definisane procedure i standarde kako u pogledu primjene zdravstvenih mjera tako i u pogledu oživljavanja privrede.

Vaše pitanje cijenim jako značajnim jer pruža priliku da stvari nazovemo pravim imenom i u prvi plan stavimo ono što jeste aktuelno, a to je krizni menadžment odnosno upravljanje krizama. Zbog toga smo tražili formiranje Nacionalnog strateškog tima (NST) koji bi Vladi pomogao u upravljanju ovom krizom i permanentno radio na osmišljavanju i unapređenju mjera podrške i oporavka naše privrede.

Ovo je vrijeme kada se čitava nacija mora motivisati i kada trebamo voditi računa o svim aspektima, od psihofizičkog zdravlja do ekonomske održivosti i siguran sam da će uz odgovoran pristup svih nas, naša država i njeni građani iz ove situacije izaći kao pobjednici.

Krizni menadžment nije egzaktna nauka, već prvenstveno praksa rukovođenja poslovima u kriznim situacijama. Iako krize postoje od kada je čovječanstva, sam termin je novijeg datuma. Pretpostavlja se da ga je prvi upotrijebio američki predsjednik Džon Kenedi prilikom Kubanske krize 1962. godine, kada je zbog konflikta SAD-a i SSSR-a svijet bio na ivici Trećeg svjetskog rata. Brojne su definicije kriznog menadžmenta.

Većina se svodi na sposobnost institucije/organizacije/kompanije, da upravlja jednom ozbiljnom situacijom, postupa efikasno, efektivno i brzo u sprovođenju operacija i aktivnosti koje imaju za cilj smanjivanje prijetnji i umanjenje štete, izjavio je predsjednik Asocijacije.

Možete li konkretizovati predlog?

RAIČKOVIĆ: Krizni menadžment na neki način prepoznaje vremenski odvojene faze: 1. faza ograničavanje (sprečavanje, izbjegavanje) krize; 2. faza priprema (planiranje odgovora na krizu) to su tzv. predkrizne faze, a zatim slijede 3. faza odgovor, 4. faza oporavak i izvlačenje iskustava.

Uvažavajući sve okolnosti u smislu očuvanja zdravlja i života ljudi, NKT je za sada dobro obavio posao što se tiče ekonomsko socijalnog dijela privrede, a mišljenja sam da Vlada u saradnji sa svim akterima mora da pruži brz, efikasan, precizan i dobro osmišljen odgovor kao što to i nameću procedure upravljanja ovakvim krizama.

U mjerama tražite od NKT-a da odredi kada bi tačno moglo da počne otvaranje firmi i usluga u Crnoj Gori. Vaš predlog je naišao na razumijevanje premijera Markovića koji je zatražio plan labavljenja mjera?

RAIČKOVIĆ: Jedino sa pokretanjem privrednog života mjere koje predlaže i unapređuje Vlada mogu imati određeni efekat. Drago nam je da je Vlada pokazala otvorenost za konkretne i konstruktivne predloge. U tom pravcu pozdravljamo zahtjev premijera Markovića da se napravi precizan i održiv plan ublažavanja mjera koji bi se odvijao u više faza narednih 45 dana, a u cilju oživljavanja privrednog života. Jednostavno krizni menadžment podrazumijeva i otvorenost da druge pitate za ideje, kvalitetnu komunikaciju i odlučnost, zbog čega pozdravljamo konsultacije koje premijer obavlja sa različitim akterima naučnog i poslovnog života.

Što se tiče Vašeg pitanja šta bi Asocijacija konkretno uradila, mi smo iznijeli naš stav da se jasno i bez odlaganja moraju precizirati uslovi i termini kada sve djelatnosti koje ste pomenuli mogu otpočeti sa radom. Svakako, standardi zaštite zaposlenih i građana za sve djelatnosti koje rade ili otpočnu sa radom, moraju biti podignuti na vrlo visok nivo. O konkretnom datumu se ne bih izjašnjavao, ali jasne mjere uz disciplinovan pristup i neselektivnost u primjeni omogućili bi nam brži početak. Nekako mi se čini da mjere i naša ponašanja moraju ići u pravcu da naučimo da živimo sa koronom.

Crnu Goru, kako sada stvari stoje, pogodiće ekonomska kriza nakon smirivanja pandemije. Šta bi država mogla konkretno da još uradi kako bi smanjila negativne efekte krize?

RAIČKOVIĆ: Veliki broj ekonomskih teoretičara ali i značajne svjetske finansijske i ekonomske institucije konstatuju da je izvjesna ekonomska recesija, tako da je jasno da je na sceni ne samo ugroženost zdravlja ljudi na globalnom nivou nego i globalna ekonomsko socijalna kriza. Njene domete i posljedice još uvijek je rano prognozirati. Nesumnjivo da se Crna Gora suočava i suočiće se sa posljedicama te globalne krize. Kada se postavlja pitanje potreba crnogorske ekonomije u ovim okolnostima i realnih budžetskih mogućnosti, teško je očekivati da se sve potrebe mogu pokriti, međutim jasno je da postoji mogućnost da se izvuče maksimum kako bi se privreda spasila.

Naš predlog mjera ne sadrži sve šta se može uraditi ali sadrži konkretne mjere koje se mogu realizovati u ovom trenutku. Suština je da iskoristimo do maksimuma sve moguće domaće potencijale i kapacitete uključujući zaštitu domaćih poljoprivrednih proizvođača, hitno i strateško restrukturiranje privrede i naravno jaku i snažnu podršku turizmu, ugostiteljstvu, porodičnim firmama, mikro i malim preduzećima. Neophodno je uraditi sve kako bi se smanjile negativne ekonomsko socijalne posljedice i efekti. Ono što je veliko pitanje jeste disbalans između realnih potreba i mogućnosti, u svemu moramo naći mjeru.

Kako bi moglo da se pomogne hotelskoj industriji, odnosno turizmu koja će najviše biti pogođena Covid-19 krizom?

RAIČKOVIĆ: Jako složeno pitanje. Procjenjujem da uopšte ne možemo govoriti o turističkoj sezoni i trebalo bi poći od pretpostavke da jednostavno ove godine od turizma nema ništa. Takav pristup je polazni osnov za planiranje mjera za podršku turističkoj privredi. Ako se pođe odatle onda je minimum minimuma rasterećenje od najvećeg broja lokalnih i državnih dadžbina u maksimalnom mogućem vidu. U vrijeme kada ne postoji transport tj. saobraćaj ili kretanje ljudi između država, kada kod ljudi postoji određeni strah za zdravlje i naravno finansijska ograničenja uslovljena ekonomskom recesijom, ne možemo pričati o turizmu. Treba da smo svjesni da u ovim okolnostima možemo računati na domaćeg gosta i eventualno gosta iz regiona. Svakako, turizam će ostati jedna od glavnih privrednih grana ali i upozorenje da Crna Gora mora razmišljati o ekološki odgovornoj reindustrijalizaciji.

Koja će to biti “nova realnost” nakon smirivanja pandemije u Crnoj Gori?

RAIČKOVIĆ: Nova realnost Crne Gore je nastupila i ona se može definisati da iz ove krize izađemo u svakom pogledu jedinstveniji, složniji i jači, kao društvo i kao pojedinci.

Da li je odgovor na to snažniji razvoj poljoprivrede i turizma baziranog na domaćem gostu i gostu iz regiona?

RAIČKOVIĆ: Ako bilo ko kaže da će biti lagano i da ćemo bez ožiljaka sve ovo prebroditi nije optimista, optimistički je da ćemo i ovo pobijediti jedinstveni i složni. Crna Gora mora dalji razvoj usmjeriti ka mnogo većoj proizvodnji i još snažnijoj stimulaciji i zaštiti domaćih proizvođača. Što se tiče turizma, već sam se osvrnuo.

MMF prognozira žestok pad crnogorske ekonomije od devet odsto. Da li je vrijeme za aranžman sa MMF-om ili nekom drugom institucijom. Da li smatrate da nas čeka “stezanje kaiša”? ‘

RAIČKOVIĆ: Procjene koliki će pad crnogorske ekonomije biti, zaista je otvoreno pitanje. One mogu biti i manje ali i veće koje MMF predviđa. Ima stvari na koje ne možemo uticati jer su dio globalne priče. Poremećaji u svjetskoj ekonomiji su već vidljivi.

Privrede SAD-a i Evrope su jako pogođene ali snažne posljedice osjeća i kineska privreda, odnosno sve značajne ekonomije u svijetu. To su faktori na koje mi ne možemo uticati a oni će itekako uticati na nas. Mislim da će država u datom momentu biti prinuđena da sklopi određene kreditne aranžmane. Svakako podržavamo sve aktivnosti koje su usmjerene na održavanje naše ekonomije i prevazilaženje socijalnih izazova pa i dodatna zaduženja.

Ekonomske mjere koje je AMM uputila Vladi Crne Gore

AMM je kao krovna organizacija menadžera iz različitih grana i sektora privrede, između ostalog predložila formiranje Nacionalnog strateškog tima za podršku i privredni oporavak (NST), koji će permanetno raditi na osmišljavanju i unapređenju mjera podrške i oporavka, kroz uključivanje relevantnih institucija i organizacija a posebno predstavnika realnog sektora.

Takođe je predloženo i da se ulože svi potrebni napori kako bi Ugroženi privredni subjekti započeli svoje aktivnosti što prije, a najkasnije do kraja maja.

Uvažavajući značaj i ulogu kao i uslove i rizike u kojima mediji i njihovi zaposleni ovih dana djeluju, AMM je zatražila da se mediji u pogledu pomoći tretiraju u rangu najugroženijih privrednih subjekata tj. subjekata kojma je otežano obavljanje djelatnosti.

20 mjera i aktivnosti za koje AMM smatra da bi mogle doprinijeti oživljavanju privrede i smanjenju negativnih efekata nadolazeće ekonomske krize:

 1. Formirati Nacionalni strateški tim za podršku i privredni oporavak (NST) koji će permanetno raditi na osmišljavanju i unapređenju mjera podrške i oporavka, kroz uključivanje relevantnih institucija i organizacija a posebno predstavnika realnog sektora.
 2. Prepoznati precizno sve Ugrožene privredne subjekte na čije poslovanje je pandemija imala i ima uticaja, kategorizovati ih po ugroženosti u odgovarajući broj grupa.
 3. Precizno prepoznati sve privredne subjekte na koje pandemija nije ili je imala manji uticaj – Manje ugroženi privredni subjekti.
 4. Uložiti sve potrebne napore da Ugroženi privredni subjekti započnu svoje akvitnosti što prije, a najkasnije do kraja maja, kako bi predloženi set ekonomskih mjera mogao pomoći da se mikro i mala preduzeća, na koje je pandemija imala najviše uticaja, pokrenu i prežive. Pitanja koja se ne smiju odlagati su:
  • kako i kada pokrenuti taksiste, frizere, zanatlije, vježbaonice itd.
  • kako i kada pokrenuti prodavnice garderobe, bijele tehnike…
  • kako i kada pokrenuti hotele, restorane…
  • kada i kako otvoriti bioskope, pozorišta…
  • kako i kada…
 5. Odmah krenuti u osmišljavanje modela i preduslova za početak rada Ugroženih privrednih subjekata.
 6. Za sve ili pojedine kategorije Ugroženih privrednih subjekata, reprogramirati obaveze prema državi, bankama i Manje ugroženim privrednim subjektima za još najmanje tri mjeseca, uz mogućnost dodatnog reprograma. Reprogram ne raditi jednostrano već u saradnji sa bankamaManje ugroženim privrednim subjektima.
 7. Pomoć davati isključivo po zahjevu Ugroženih privrednih subjektata, koji ugroženost moraju dokazati kroz popunjavanje propisanog upitnika, koji mora biti stručno, precizno i jasno koncipiran, te dostavljanjem podataka u vezi bilansa za prva tri ili četiri mjeseca ove godine, zajedno sa uporednim podacima za isti period prethodne godine.
 8. Svi dostavljeni mjesečni bilansi moraju biti u saglasnosti sa istima koji se po pitanju PDV-a vode i kontrolišu od strane Poreske uprave.
 9. Ugroženi privredni subjekti čije će poslovanje po prirodi djelatnosti biti ugroženo u dužem periodu (hoteli, restorani itd.), ugroženost dokazuju na mjesečnom nivou, za svaki protekli mjesec ponaosob.
 10. Za svaki Ugroženi privredni subjektat, koji dobije pomoć, mora se voditi strogi monitoring upotrebe dobijenih/reprogramiranih sredstava. Svako nenamjensko korišćenje treba biti sankcionisano kroz obustavu pomoći i pokretanje odgovarajućeg kaznenog postupka.
 11. Podstaći domaću proizvodnju alkohola, zaštitnih maski, rukavica i drugih higijenskih sredstava.
 12. Hitno razraditi strategiju pospješivanja proizvodnje hrane.
 13. Hitno uraditi strategiju smanjenja uvoza i sprječavanja nepotrebnog odliva sredstava.
 14. U periodu stabilizacije forsirati domaćeg gosta uz visoke ali održive discount-e hotelijera.
 15. Medije zbog posebnog javnog interesa, tretirati u pogledu pomoći u rangu Ugroženijih privrednih subjekata tj. subjekata kojma je otežano obavljanje djelatnosti. Obezbijediti uslove da i mediji mogu aplicirati za IRF kredite.
 16. U saradnji sa IRF-om obezbjediti mikro-kreditne linije (npr. do 10.000 EUR) za prevazilaženje problema likvidnosti, koji će se rješavati po skraćenoj proceduri. Za ove kredite bi se mogla prijaviti preduzeća koja su u 2019. godini prijavila dobit, ili su u prosjeku prijavljenih rezultata u zadnje tri godine imala dobit.
 17. Umanjenje poreza i doprinosa pojedinim kategorijama Ugroženih privrednih subjekata za najmanje 20%, minimum 6 mjeseci nakon ukidanja mjera, kako bi se stimulisalo zapošljavanje i smanjio rad na crno.
 18. Podržati i pospješiti sve aktivnosti koje ubrzavaju primjenu savremenih digitalnih tehnologija, koje pojednostavljuju poslovanje i omogućavaju smanjenje prisustva građana i zaposlenih u čekaonicama, na šaltetima u redovima i slično.
 19. U uvođenju digitalnih i informacionih tehnologija računati na 100% podršku crnogorskih ICT kompanija, čime se dokazano dobija na visokom kvalitetu, brzini, fleksibilnosti, značajnoj uštedi novca i njegovom zadržavanju u crnogorskim tokovima.
 20. Realizovati beskompromisne programe nulte tolerancije za sivu ekonomiju.

 

Izvor: Asocijacija menadžera Crne Gore – Association of Montenegrin Managers AMM

 

Asocijacija menadžera Crne Gore    Asocijacija menadžera Crne Gore   Asocijacija menadžera Crne Gore     Asocijacija menadžera Crne Gore     Asocijacija menadžera Crne Gore Asocijacija menadžera Crne Gore    Asocijacija menadžera Crne Gore     Asocijacija menadžera Crne Gore

meCrnogorski available languages

Top