>>>
> Marketing i brendiranje > Azerbejdžan ima novi turistički logo

Azerbejdžan ima novi turistički logo

meCrnogorskienEnglish available languages

Azerbejdžan se predstavlja u svijetu kao “Zemlja vatre”. Geografski pripada Aziji, ali geo-politički, ekonomski i u domenu sporta pripada Evropi. Relativno predstavlja novu državu koja se od proglašenja nezavisnosti od SSSR-a izgradila zahvaljujući petro-dolarima.

stari i novi turistički logo

Priča o re-brendiranju Turističke organizacije Azerbejdžana

Kako bi se iskoristio turistički potencijal antičkih hramova, vulkanskih planina, skijališta i novih građevina, Azerbejdžan je radio na stvaranju prepoznatljivog logotipa. Postojao je već jedan logotip, ali, nije značajnije doprinosio imidžu zemlje. Kako bi se privukli turisti, vlada je odlučila da angžažuje agenciju Landor. Njihov koncept bio je da se integrišu u jednu cjelinu nekoliko azerbejdžanskih regija, kulturnih centara, geografskih prostranstava, epoha istorije i ljude ove države. Na osnovu toga nastalo je novo vizuelno rješenje – stilizovano slovo A koje ne koristi nacionalne boje sa zastave.  

Azerbejdžan – Take another look

Novi slogan je “Take another look“, što bi mogli prevesti kao “pogledaj još jednom” ili slobodnije “pogledaj malo bolje”. Logotip je stilzovan tako da azerbejdžan piše malim slovima. Propratna grafika se sastoji od dvije fotografije koje se preklapaju i kada se spoje čine jednu cjelinu koje spajaju staro i novo, isti predio slikan na ljeto i zimu, ili virtuelno i stvarno. Broj kombinacije nije ograničen, a zahvalan je za implementaciju na društvenim mrežama, kao što je Instagram. Ipak, novi logo nije naišao na opštu prihvaćenost kod šire publike. Kritike se odnose na sličnost između loga Masterkarda i Azerbejdžana, kao i na ne baš kreativan logotip ispisan malim slovima.

  • landor 


Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az  
Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az Az 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top