>>>
> Marketing i brendiranje > BC: Turistički brend CG 106. u svijetu

BC: Turistički brend CG 106. u svijetu

meCrnogorskienEnglish available languages

Bloom Consulting (BC), konsultantska kuća sa sjedištem u Madridu, specijalizovana za brendiranje država, regija i gradova, objavila je rang listu država po snazi nacionalnog turističkog brenda. Po ocjeni BC-ja, Crna Gora je zauzela 37. mjesto u Evropi od 41 države, a 106. mjesto u svijetu od 180 država i teritorija obuhvaćenih istraživanjem. Zanimljivo je da je prema BC-ju turistički brend matične Španije najbolje ocjenjen u Evropi, a drugi je u svijetu, poslije SAD-a, dok je Francuska, zemlja sa najvećim brojem inostranih turista, zauzela tek peto mjesto.

bc 15 top rang
16 najuspješnijih turističkih brendova država svijeta, prema BC-ju

Metodologija po kojoj je BC sproveo istraživanje je zasnovano na algoritmu od četiri varijable povezane sa turizmom. U konačnu kalkulaciju su ulazili:

  1. ekonomski učinak,
  2. digitalna potražnja,
  3. strategija brendiranja države i
  4. učinak na internetu.

Najvažnija varijabla je bila ekonomski učinak, jer je upravo pokazatelj isplativosti manje ili više aktivne marketinške kampanje. Varijabla je izvedena na osnovu podataka Svjetske turističke organizacije (UNWTO) od 2008-2012 godine u pogledu turističkog prihoda i stope rasta turističkih prihoda.

Digitalna potražnja (autorski naziv BC-ja: D2) mjeri ukupan obim pretrage termina na internet pretraživačima prema 3.818.000 ključnih riječi za 180 zemalja obuhvaćenih istraživanjem. Ova varijabla je od značaja jer prema izvještaju Gugl Travelera, skoro 70% turista koji idu na odmor smatraju internet vjerodostojnim izvorom informacija kada se odlučuju za destinaciju, te 64% turista koristi internet pretraživače za pomenutu priliku. Na pomenuti način, milioni turista vrše izbor destinacije boravka. U ovoj varijabli, Crna Gora je ostvarila lošu poziciju kako zbog manjeg obima pretrage, tako i zbog namjernog višegodišnjeg ignorisanja termina Montenegro na najvećem internet pretraživaču Google prilikom kompletiranja riječi pretrage.

rangiranje strategija brenda države

Strategija brendiranja države je predstavljala ocjenu strategije svake nacionalne turističke organizacije (NTO) od 180 ispitanih država. Veća ocjena se dodjeljuje ako NTO usredsređuje strategiju i promociju na pojedinostima koji su više obuhvaćeni terminima koje su bili zastupljeniji na internet pretragama, a niže ako bi se fokus davao pojedinostima koje su slabije tražene na internetu (shodno “D2” agregatu). Crna Gora na internet stranici NTO daje primat jahtingu, te seoskom turizmu, planinarenju, istraživanju kanjona, posmatranju ptica i splavarenju, te je strategija brendiranja Crne Gore dobila ocjenu umjereno dobra B što predstavlja 6 na skali od 1 do 10.

google montenegro points of interest 2
Sveti Stefan više nije reprezentativno mjesto, a ranije se nalazio na naslovnim stranicama brošura o Crnoj Gori – Google pretraga termina Montenegro
montenegro-tourism-logo
Da li je došlo vrijeme za promjenu vizuelnog identiteta turističke kampanje Crne Gore?

Učinak na internetu se prema metodologiji BC-ja mjeri posjećenošću stranice nacionalne turističke organizacije, te vremenu koje posjetioci provedu na internet stranici NTO-a. Pored zvanične internet stranice, BC je uvrstio i efekte najpopularnijih društvenih mreža: instagrama, fejsbuka, tvitera i gugl plusa. Ipak, moramo istaći da je ovakvo gledište bliže evropskom i američkom tržištu jer su u pojedinim državama blokirani fejsbuk i gugl, a da postoje u pojedinim državama (prevashodno Brazilu, Indiji i Kini) popularnije internet platforme od pomenutih.

bc 15 cg rang
Crna Gora je pozicionirana 37. u Evropi a 106. u svijetu po snazi nacionalnog turističkog brenda

Brend Crne Gore kao turističke destinacije je prema mišljenju BC-ja pozicioniran na samom dnu evropskih država, zajedno sa ostalim balkanskim državama, te istočnoevropskim državama Bjelorusijom i Moldavijom. Od balkanskih država jedini izuzetak je Hrvatska koja je pozicionirana kao 12. u Evropi i 28. u svijetu.

Pored istaknutih nedostataka procjene BC-ja, morala bi se uvažiti realnost da je Crna Gora  mala i relativno nepoznata država u svijetu. Nacionalna turistička organizacija morala bi da revidira strategiju te više pažnje usmjeri na brendiranje države. Takođe, u budućnosti bi se trebalo više pažnje usmjeriti na internet kampanje, koje su jeftinije i imaju veći učinak od reklamiranja na CNN-u i Euronews-u, na čemu se u prošlosti stavljao akcenat.

Izvor: Bloom Consulting 2014/2015

meCrnogorskienEnglish available languages

Top