>>>
> Finansije i investicije > OECD: Crna Gora je pristupila Inkluzivnom okviru za BEPS

OECD: Crna Gora je pristupila Inkluzivnom okviru za BEPS

meCrnogorskienEnglish available languages

Crna Gora je posvećena poreskoj transparentnosti i implementaciji BEPS mjera i podržava sve međunarodne aktivnosti koje se preduzimaju za poboljšanje transparentnosti i razmjene informacija u cilju sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza. Stoga je, 5. decembra 2019. godine, postala 136 članica Inkluzivnog okvira za BEPS.

Pristupanjem Inkluzivnom okviru za BEPS Crna Gora je ispunila i poslednji od tri kriterijuma Savjeta Evropske unije, i to: pristupanje Globalnom forumu o transparentnosti i razmjenu informacija u poreske svrhe (5.4.2018.god.), potpisivanje Multilateralnu Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima (3.10.2019.god.) i pristupanje Inkluzivnom okviru (5.12.2019.god.).

U cilju smanjenja iskorišćavanja tzv ʺporeskih utočištaʺ OECD je, u saradnji sa liderima G20, pripremila Projekat evazije poreske osnovice i premještanja dobiti (BEPS Projekat), koji sadrži paket mjera kojima bi se na svebouhvatan način suprostavilo premještanju dobiti u države sa niskim ili nultim poreskim stopama, gdje ne postoji ili postoji mala ekonomska aktivnost, što ima za posledicu manju naplatu poreza.

beps tax income porezi profit

Takođe, OECD je, na poziv lidera G20, razvio Inkluzivni okvir koji omogućava zainteresovanim zemljama i jurisdikcijama, uključujući i zemlje u razvoju, da rade na ravnopravnoj osnovi sa članovima OECD-a i G20 na razvoju standarda vezanim za BEPS, kao i pregleda i praćenja sprovođenja cjelokupnog paketa. Ovo tijelo pruža tehničku podršku zemljama, koje su se obavezale da će realizovati mjere predviđene BEPS akcionim planom, u dijelu usklađivanja nacionalnog poreskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i implementacije minimalnih BEPS standarda.

Pristupanjem Inkluzivnom okviru, Crna Gora će iskoristiti pomoć koja će joj biti pružena kako bi na adekvatan način inkorporirala međunarodne standarde u svoje poresko zakonodavstvo u cilju implementacije BEPS mjera. Takođe, imaće priliku da razmjenjuje iskustva sa drugim zemljama u vezi potpisivanja i implementacije Multilateralne Konvencije za primjenu mjera u cilju sprečavanja evazije poreske osnovice i premještanja dobiti, u cilju unaprjeđenja i jačanja njenih poreskih ugovora.

Informacije o pristupanju Crne Gore Inkluzivnom okviru za BEPS i potpisivanju Multilateralne Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima objavljene su na sajtu OECD-a.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top