>>>
> Magazin > Kultura i Kreacija > Besac – Valorizacija Tvrđave u blizini Virpazara

Besac – Valorizacija Tvrđave u blizini Virpazara

meCrnogorski available languages

Besac – Valorizacija Tvrđave u blizini Virpazara

Besac – Valorizacija Tvrđave kod Virpazara

Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA TVRĐAVA “BESAC” VIRPAZAR, OPŠTINA BAR i  upućuje JAVNI POZIV građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta koncesionog akta.
Prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar mogu se dostaviti Ministarstvu kulture u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje, odnosno e-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me 
besac bar skadarsko jezero tvrdjava utvrdjenje virpazar bar
Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta trajaće od od 28.05.2020. – 12.06.2020. godine.
Zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva kulture, svakog radnog dana u vremenu od 9-11 časova, izvršiti uvid u Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar, kao i na internet stranici ministarstva kulture i internet stranici Portala eUprave www.euprava.me 
Obrazac zahtjeva za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt koncesionog akta može se preuzeti na internet stranici www.mku.gov.me
Javna prezentacija o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar, održaće se u Ministarstvu kulture, multimedijalana sala, dana 11.06.2020. godine, sa početkom u 10 časova.
  • Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar,
  • Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt plana davanja koncesija,
  • Program javne rasprave.
Ministarstvo kulture će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, prijedloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

meCrnogorski available languages

Top