>>>
> Ekonomija Crna Gora > Internet trgovina da bude bezbjedna i pouzdana

Internet trgovina da bude bezbjedna i pouzdana

meCrnogorski available languages

Korišćenje interneta i online trgovine svake godine se povećava, zbog čega su mogućnosti i rizici za potrošače veći, što zahtijeva njihovu dodatnu obazrivost, saopštio je generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović.
Rabrenović je, u intervjuu agenciji Mina-business, povodom Svjetskog dana prava potrošača koji se obilježava sjutra, kazao da je u interesu i potrošača i trgovaca da se online trgovina obavlja na siguran, pouzdan i zakonit način, kao i uz prihvatljive troškove, što u krajnjem, svima olakšava život.
„Ovogodišnji Svjetski dan prava potrošača obilježava se pod sloganom #Učinimo digitalna tržišta pravednijim#. Nakon velikog uspjeha koji je prošlogodišnji Svjetski dan prava potrošača imao sa temom koja je, takođe, bila usredsrijeđena na kupovinu i korišćenje digitalnih medija, ove godine se nastavlja u tom pravcu, kako bi se potrošači što je moguće više informisali o značaju digitalnog trišta i zaštiti u online trgovini“, rekao je Rabrenović.
On je dodao da se očekuje da će do 2021. godine internet trgovina iznositi više od 15 odsto ukupne svjetske prodaje.
„Očekivanje je da će digitalno tržište u sljedećih 20 do 30 godina postati dominantno u odnosu na klasičnu trgovinu. Sve to potrošačima donosi nove izazove, što podrazumijeva udobnost i razne povoljnosti, ali i izazove u smislu bezbjednosti i sigurnosti koje mogu biti narušene“, saopštio je Rabrenović.
Podaci na nivou EU, prema njegovim riječima, pokazuju da 70 odsto potrošača brine da su njihova digitalna plaćanja nesigurna, dok 49 odsto korisnika interneta nikada ne kupuju online, jer nema povjerenja.
„To se mora mijenjati. Potrošači moraju znati i biti sigurni da mogu da vjeruju trgovcima koji prodaju robu i usluge putem interneta i da u svakom trenutku mogu ostvariti svoja prava kao potrošači“, kazao je Rabrenović.
Kampanja koja se ove godine sprovodi u cijelom svijetu usmjerena je ne samo na potrošače, već i na trgovce.
„Trgovci predstavljaju važnu kariku na koju treba uticati kako bi se stvorilo dobro i pravedno tržište na kojem potrošač ima mogućnost izbora i kupovine proizvoda, a da pritom njegova potrošačka prava budu u potpunosti poštovana“, saopštio je Rabrenović.
To, kako je objasnio, znači da postoji mogućnost podnošenja prigovora ukoliko je pravo potrošača narušeno, kao i da taj prigovor bude procesuiran na zakonom predviđen način.
„Svjetski dan prava potrošača je prilika da se objasni da se dvije strane, za koje se čini da predstavljaju suprotstavljene, posmatraju kao dvije strane jedne cjeline koja može da funskcioniše na najbolji način ukoliko se dobro poznaju, razumiju i sarađuju“, naveo je Rabrenović.
On je pozvao potrošače da budu aktivni i traže ispunjenje svojih prava i dodao da je preduslov svemu tome da budu informisani.
„Svaki potrošač treba da zna da svaki kupljeni proizvod mora biti saobrazan ugovoru – da odgovara onom proizvodu koji je u reklami prikazan. Da garancija saobraznosti traje dvije godine i da svaka garancija kraća od pomenute predstavlja zloupotrebu i kršenje zakona o zaštiti potrošača“, kazao je Rabrenović.
On je rekao da potrošač treba da zna da mu za reklamaciju proizvoda nije potreban račun, kao i da onda kada je nezadovoljan, prigovor može uputiti na više adresa – trgovcu, direktno ili online nadležnim inspekcijskim organima, nevladinom sektoru, Savjetovalištu za potrošače ili Ministarstvu ekonomije. Svjetski dan prava potrošača svoje porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača, koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine, a prvi put je obilježen 15. marta 1983. godine.

meCrnogorski available languages

Top