>>>
> Magazin > Menadžment > Bokeljska mornarica: očekujemo upis u UNESCO-vu reprezentativnu listu

Bokeljska mornarica: očekujemo upis u UNESCO-vu reprezentativnu listu

meCrnogorski available languages

Međuvladin komitet za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a, koji je proteklih dana zasijedao u Bogoti, uz prisustvo crnogorske delegacije koju je predvodio ministar kulture Aleksandar Bogdanović, prepoznao je važnost Bokeljske mornarice i otvorio mogućnost za njen upis na Listu zaštićene nematerijalne baštine u narednom periodu. U obrazloženju, predsjednica Evaluacionog tijela Bak Sangmee istakla je da Bokeljska mornarica objedinjuje seriju aktivnosti, praksi i rituala povezanih sa donošenjem moštiju Svetog Tripuna u Kotor 809. godine, u kome su pomorci igrali značajnu ulogu.

“Na osnovu informacija iz dosijea, nominacija u potpunosti zadovoljava kriterijum R5 za upis na Reprezentativnu listu. Evaluaciono tijelo potvrđuje da je Bokeljska mornarica uključena u Registar kulturnih dobara Crne Gore 2013. godine, od strane Uprave za zastitu kulturnih dobara, koja je odgovorno tijelo za vođenje registra. Ipak, Evaluciono tijelo smatra da treba dodatno pojasniti kreitrijume R1-R4. Evaluaciono tijelo smatra da dosije treba dodatno da pojasni više o prirodi samog elementa” – rekla je ona.

U mišljenju Evaluacionog tijela ističe se da su mnoge aktivnosti, prakse i rituali pomenuti, ali nema detaljnijih informacija o njihovoj prirodi, društvenim funkcijama i kulturnom značenju.

Dosije se fokusira na vidljivosti i svijesti o značaju samog elementa, ističući vrijednosti Bokeljske mornarice i njenu povezanost sa lokalnim identitetom. Predloženim mjerama nedostaju mjere zaštite usmjerene na moguće opasnosti od uticaja turizma. Dosije ne daje preciznu informaciju o mehanizmima i metodologiji rada sa Bokeljskom mornaricom i širom lokalnom zajednicom. Iz tog razloga, Evaluaciono tijelo predlaže da se usvoji Odluka o dopuni nominacije Bokeljske mornarice – stoji u mišljenju tog tijela.

Ministar Bogdanović kazao je kako Crna Gora izuzetno cijeni stavove UNESCO u vezi sa nominacijom Bokeljske mornarice. Uvažavamo zaključke Evaluacionog tijela, koje prepoznaje važnost Bokeljske mornarice i otvara mogućnost za njen budući upis na Reprezentativnu listu.

“Kulturna politika Crne Gore je zasnovana na UNESCO konvencijama i drugim standardima. Za nas, stoga, liste za nematerijalnu bastinu nijesu platforma za takmičenje, a lokalne zajednice nijesu objekti, već subjekti u intenzivnoj saradnji. Imajući to u vidu, mi ćemo pažljivo pratiti preporuke Evaluacionog tijela i poboljšati dosije, kako bismo ga iznova podnijeli u narednom nominacionom ciklusu. Sigurni smo da će Bokeljska mornarica, koja već 12 vjekova čuva najvažnije vrijednosti čovječanstva, sa svojom multikulturalnošću i multietničnošću, kada se jednom upiše, obogatiti svjetsku kulturnu baštinu i upravo iz tog razloga ostati otvorena za sve one koji dijele iste vrijednosti” – naglasio je ministar Bogdanović.

Predstavnici crnogorske delegacije informisali su Komitet da je u procesu naše prve nominacije cijela procedura sprovedena transparentno te da je prikupljeno više od 300 saglasnosti lokalne zajednice – počev od mornara i kapetana, sve do njihovih porodica, predsjednika opština i direktora različitih institucija.

Dodatan izazov bila je i činjenica da Bokeljska mornarica predstavlja kompleksan element nematerijalne baštine, pa je tradiciju dugu 12 vjekova teško svesti na jednostavnu formu, kakav je UNESCO dosije.

U okviru konferencije, ministar Bogdanović imao je odvojene susrete sa generalnom direktoricom UNESCO Odri Azule, ministarkom kulture u Vladi Kolumbije Karmen Injes Vaskez Kamaćo, te neformalan susret sa predsjednikom Kolumbije Ivanom Duke Markezom.

Uz to, crnogorska delegacija imala je više susreta sa predstavnicima Sekretarijata UNESCO-a, odnosno 24 države članice Međuvladinog komiteta.

  • Vlada CG

meCrnogorski available languages

Top