>>>
> Magazin > Eko&urbano > Bolnice Risan i Dobrota – Energetska efikasnost

Bolnice Risan i Dobrota – Energetska efikasnost

meCrnogorski available languages

Bolnice Risan i Dobrota – Energetska efikasnost Specijalnim bolnicama Risan i Dobrota, kao i Domu zdravlja Tivat 1 milion eura u okviru druge faze projekta ”Energetska efikasnost u Crnoj Gori”

Bolnice Risan i Dobrota – 1 milion eura u okviru druge faze projekta ”Energetska efikasnost u Crnoj Gori”

Ministri zdravlja i ekonomije, dr Kenan Hrapović i Dragica Sekulić, potpisali su ugovor sa JV LD GRADNJA d.o.o.-RAMEL d.o.o.-ENING d.o.o. za izvođenje radova u Specijalnoj bolnici ”Dr Vaso Ćuković” u Risnu, Specijalnoj bolnici za psihijatriju ”Dobrota” u Kotoru, kao i Domu zdravlja Tivat u okviru druge faze projekta ”Energetska efikasnost u Crnoj Gori”. Vrijednost ugovora iznosi 1.027.780,30 EUR-a, a odnosi se na zamjenu fasadne bravarije, postavljanje termo izolacije na fasadi, postavljanje termo izolacije krovnih ravni, zamjenu i unapređenje sistema za osvjetljenje, grijanje i hlađenje.

Ministar zdravlja, dr Kenan Harapović, izrazio je zadovoljstvo uspješnom implementacijom projekta koji sprovode resori zdravlja i ekonomije sa ciljem adaptacije objekata u dijelu energetske efikasnosti i stvaranja boljih i komfornijih uslova za boravak u zdravstvenim objektima.

„Do sada je kroz projekat u zdravstvene objekte uloženo oko 8,14 miliona eura. Ukupna potrošnja energije smanjena je za oko 600.000 eura godišnje, dok je zadovoljstvo pacijenata unutrašnjim komforom nakon primjena mjera energetske efikasnosti povećano na preko 95%”, kazao je Hrapović.

On je podsjetio da je do sada energetski adaptirano 19 zdravstvenih objekata, te da su nakon zastoja usljed epidemije korona virusa nastavljeni radovi u Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj i da se uskoro očekuje njihov završetak.

”Narednih dana planiramo raspisivanje tendera za odabir izvođača radova za objekte Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Dom zdravlja Podgorica– Golubovci i Dom zdravlja Budva.” poručio je Hrapović.

Ministar je kazao da će se tokom narednog perioda raditi sa punom pažnjom i posvećenošću kako bi zadate ciljeve na projektu „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“ u potpunosti ispunili.

Bolnice Risan i Dobrota - Energetska efikasnost Potpisivanje Ugovora o izvođenju radova u zdravstvenim objektima (05.06.2020.)

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić izrazila je očekivanje da će nakon izvođenja radova u ova tri zdravstvena objekta, oni biti pokazni primjer o benefitima implementacije mjera energetske efikasnosti.

Sekulić je podsjetila da je Ministarstvo ekonomije 2009. godine počelo implementaciju projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori“, koji se realizuje na osnovu kredita sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, a koji je imao za cilj unapređenje energetskih karakteristika javnih objekata (zdravstvenih i obrazovnih), kao i bolju obaviještenost građana o mjerama energetske efikasnosti.

”Rezultati koje je smo ostvarili realizacijom projekta su višestruki: energetski je adaptirano 28 javnih objekata, i to: 19 zdravstvenih, 8 obrazovnih ustanova i 1 studentski dom, ukupne vrijednosti radova 10,22 miliona eura. Smanjili smo potrošnju energenata za oko 700.000 EUR-a godišnje, a preko 92% korisnika objekata je zadovoljno unutrašnjim komforom nakon primjene mjera energetske efikasnosti“, istakla je Sekulić.

Sekulić je kazala da je druga faza projekta ”Energetska efikasnost u Crnoj Gori” počela u julu mjesecu 2018. godine, kada je potpisan ugovor o kreditu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za dodatnih 6 miliona eura za primjenu, te da je pored radova na adaptaciji novih zdravstvenih objekata, plan da se kroz realizaciju ove faze projekta implementira monitoring sistem koji će pratiti postignute uštede i nivo komfora u zdravstvenim objektima i uspostavi održiv sistem finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru.

“Održivi sistem finansiranja, omogućiće da uštede u potrošnji energenata koje budemo ostvarili u adaptiranim objektima u okviru druge faze, koristimo za primjenu mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima”, poručila je ministarka Sekulić.

Za implementaciju projekta energetske efikasnosti u zdravstvenim ustanovama zaduženo je Ministarstvo zdravlja, dok je Direktorat za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije odgovoran za koordinaciju projekta i obezbjeđivanje podrške Ministarstvu zdravlja.

Izvor: Gov.me

meCrnogorski available languages

Top