>>>
> Marketing i brendiranje > Brand Finance: Rangiranje država po vrijednosti nacionalnog brenda

Brand Finance: Rangiranje država po vrijednosti nacionalnog brenda

meCrnogorskienEnglish available languages

Kao i za sve proizvode i usluge, brendirati se mogu i države. Na osnovu informacija koje pojedinac prikuplja o određenoj državi, on stvara mentalnu sliku i tako je percipira. Na svjetskom tržištu, imidž države može da bude jedan od najvrednije imovine za dugoričnu tržišnu utakmicu. Ova percepcija pomoći će prilikom izvoza i trgovine, investicija i poslovanja, turističkih posjeta, pa sve do simpatije prema sportskim timovima.

Na osnovu tri postulata, Brand Finance je sastavio izvještaj sa rangiranjem država. Ti postulati su robe i usluge; društvo i ulaganja. Crna Gora, ni ove godine, nije ušla u pomenuto istraživanje.

Sljedećih 15 zemalja, prema izvještaju, ima najveću vrijednost brenda:

Rang Država 2018 vrijednost brenda Promjena u odnosu na 2017
#1 SAD $25.9 trillion 23%
#2 Kina $12.8 trillion 25%
#3 Njemačka $5.1 trillion 28%
#4 UK $3.8 trillion 20%
#5 Japan $3.6 trillion 5%
#6 Francuska $3.2 trillion 9%
#7 Kanada $2.2 trillion 8%
#8 Italija $2.2 trillion 9%
#9 Indija $2.2 trillion 5%
#10 J. Koreja $2.0 trillion 8%
#11 Australija $1.7 trillion 11%
#12 Španija $1.6 trillion 14%
#13 Holandija $1.2 trillion 18%
#14 Meksiko $1.1 trillion 2%
#15 Švajcarska $1.1 trillion -4%

Infografika

Courtesy of: Visual Capitalist

 

Promjena rangiranja brenda država tokom vremena.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top