>>>
> Marketing i brendiranje > Brendiranje država 2016 – izvještaj Brand Finance-a

Brendiranje država 2016 – izvještaj Brand Finance-a

meCrnogorskienEnglish available languages

Brand Finance, nezavisna konsultantska kuća specijalizovana za vrednovanje brendova, objavila je izdanje za 2016. godinu izvještaja o brendiranju država. “2016 Nation Brands” predstavlja godišnji izvještaj o najvrednijim državnim brendovima.

Na globalnom tržištu, brendiranje država jedan je od najznačajnijih sredstava za svaku državu, koja podstiče strana ulaganja, daje vrijednost izvezenoj robi te privlači turiste. Rezultati istraživanja pokazuu prednosti koje jaki državni brend može da doprinese. Izvještaj takođe pokazuje neke od zamki koje mogu da spopadnu brendove država. Vlade, trgovačka društva i preduzeća moraju da preduzmu određene korake kako bi osigurali da je brend njihove države strateški odgovara, da se njime dobro rukovodi i da se stalno nadgleda i razumije način na koji treba odgovoriti u kriznim situacijama. Tim mjerama bi se maksimizirale koristi i umanjili rizici.

Najjači svjetski brend ima SAD, a slijede je Kina, Njemačka, te Japan i UK (koji su zamijenili pozicije u odnosu na prethodnu godinu). Crna Gora se kao brend ni ove godine nije našla u izvještaju u izvještaju. Iz okruženja, 73. mjesto drži Srbija, 74. Hrvatska. Slovenija je bolje plasirana  na 61. poziciju.

Izvor: Brand Finance

meCrnogorskienEnglish available languages