>>>
> Ekonomija Crna Gora > Statistika: Bruto nacionalni dohodak (BND) Crne Gore 2010-2014

Statistika: Bruto nacionalni dohodak (BND) Crne Gore 2010-2014

meCrnogorskienEnglish available languages

Monstat je objavio podatke o bruto nacionalnom dohodku za Crnu Goru za period 2010-2014. Obračun bruto nacionalnog dohotka zasnovan je na podacima iz redovnih istraživanja Monstata i Centralne banke Crne Gore. Bruto domaći proizvod se obračunava prema metodologiji Evropskog sistema nacionalnih i regionalnih računa (ESA 2010). ESA 2010 je evropska verzija svjetskog metodološkog okvira Sistema nacionalnih računa SNA 2008 i propisuje koncepte, definicije i računovodstvena pravila koja se primjenjuju za obračun podataka nacionalnih računa u cilju postizanja međunarodne uporedivosti.

Bruto nacionalni dohodak (BND) jednak je bruto domaćem proizvodu (BDP) uvećanom za primarni dohodak koji rezidentne jedinice primaju od sektora inostranstva i umanjenom za primarni dohodak koji rezidentne jedinice plaćaju nerezidentnim jedinicama.

Predma podacima, bruto nacionalni dohodak Crne Gore u 2014. godini iznosio je 3 504 miliona eura i nominalno je veći u odnosu na 2013. godinu za 2,2%. Saldo primarnog dohotka iz inostranstva za 2014. godinu je bio pozitivan i iznosio je 45,9 miliona eura. Bruto nacionalni dohodak po stanovniku u 2014. godini iznosio je 5 635 eura.

Godina:

2010 2011 2012 2013 2014
Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama, u mil. EUR 3125 3265 3181 3362 3458
Saldo primarnog dohotka iz inostranstva, u mil. EUR -21,7 26,3 53,8 65,5 45,9
Bruto nacionalni dohodak u tekućim cijenama, u mil. EUR 3103 3291 3253 3428 3504
Stanovništvo, u hilj. 619,4 620,1 620,6 621,2 621,8
Bruto nacionalni dohodak po stanovniku, u EUR 5307 5213 5518 5635
Nominalni rast bruto domaćeg proizvoda, u (%) 4,5  -2,6 ▼ 5,7 ▲ 2,8 
Nominalni rast bruto nacionalnog dohotka, u (%) 6,0  -1,7 ▼ 6,0  2,2 

Izvor: Monstat

meCrnogorskienEnglish available languages

Top