>>>
> Ekonomija Crna Gora > Budžetska potrošnja za 2014.

Budžetska potrošnja za 2014.

meCrnogorski available languages

Budžet za 2014 – vizualizacija

Ministarstvo finansija objavilo je interaktivni prikaz budžeta za 2014. godinu. Budžet Crne Gore u 2014. godini iznosi 1.409.032.000 eura.

Najveći dio budžetske potrošnje odnosi se na socijalnu zaštitu, odnosno 494.776.941 EUR ili 14,07 %. Ošte javne službe finansiraće se sa 354.215.480 EUR, odnosno 10,07 % budžeta.

Budžet za 2014. godinu predviđa da će se za izdvojiti 171.865.750 EUR (4,89% budžeta), obrazovanje 159.900.301 EUR (4,55%), ekonomske poslove 132.899.211 EUR (3,78%), javni red i bezbjednost 16.290.695 EUR (3,31%), vojsku 36.431.776 EUR (1,04%), sport, kulturu i religiju 30.827.618 EUR (0,88%), zaštitu životne sredine 7.785.917 EUR (0,22%) i poslove stanovanja iz zajednice 4.038.277 EUR (0.11%).

budžetski kolač 2014 budžet za 2020 crna gora cg montenegro

Na grafiku se mogu vidjeti budžetski rashodi za 2014. godinu.

budžetska potrošnja 14 budžet za crnu goru 2014 2020Izvor: Ministarstvo finansija, budžet za 2014

 

Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU Crna Gora Montenegro EU 

meCrnogorski available languages

Top