>>>
> Ekonomija Crna Gora > Doing Business 2018: Crna Gora (42) napredovala 9 mjesta

Doing Business 2018: Crna Gora (42) napredovala 9 mjesta

meCrnogorskienEnglish available languages

Crna Gora je u novom Izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja (Doing Business) za period jun 2016 – jun 2017. godine, zauzela 42. mjesto na listi od 190 rangiranih zemalja i time, u poređenju sa prošlogodišnjim revidiranim Izvještajem, ostvarila napredak za 9 mjesta.

Shodno Izvještaju, koji se objavljuje petnaesti put, Crna Gora je zabilježila reformu u okviru indikatora „dobijanje električne energije”. Ovom reformom, Crna Gora je prošlogodišnju cijenu električne energije (% dohotka po glavi stanovnika) smanjila sa 440,5 na 425,6, dok je Indeks pouzdanosti snadbijevanja i transparentnosti tarifa zabilježio porast vrijednosti sa 0 na 5. Time je i ostvarila napredak za 40 mjesta, u odnosu na DB2017, zauzimajući 127. mjesto na globalnom rangu.

Crna Gora je takođe ostvarila napredak u sljedećim oblastima: „izdavanja građevinskih dozvola”, „registracija nepokretnosti” i „rješavanje problema insolventnosti”.

U oblasti „izdavanja građevinskih dozvola”, Crna Gora je ostvarila napredak za 15 mjesta, u odnosu na DB2017, zauzimajući 78. mjesto na globalnom rangu. Napredak je prepoznat u dijelu smanjenja troškova (sa 11.3% na 10.9% od vrijednosti skladišta).

U oblasti „registracije nepokretnosti”, Crna Gora je napredovala za 2 mjesta, zauzimajući 76. mjesto. Iako je došlo do pozitivne promjene u globalnom rangu, Crna Gora je zadržala iste vrijednosti svih podindikatora u okviru ovog indikatora, sem troška koji je čak zabilježio i blagi rast (sa 3.1% na 3.2% od vrijednosti imovine). Pretpostavlja se da je nazadovanje ostalih zemalja u ovoj oblasti uslovilo ovogodišnje povećanje ranga Crne Gore.

Kod indikatora „rješavanje problema insolventnosti”, Crna Gora je zabilježila napredak sa 40. na 37. mjesto, budući da je ostvareno poboljšanje u podindikatoru „cijena oporavka“ (sa 48.6 na 49.3 centi po dolaru).

Važno je napomenuti da ni u jednom od indikatora obuhvaćenih Izvještajem Crna Gora nije nazadovala u kvalitetu i efikasnosti pružanja usluga (broj procedura, vrijeme trajanja postupka, kao i procenat troškova po glavi stanovnika su ostali isti), već je, usljed intenzivnih reformskih procesa koje su sprovele ostale države, došlo do pomjeranja pozicije Crne Gore u indikatorima ,,započinjanje biznisa”, „dobijanje kredita” , „zaštita manjinskih investitora”,“plaćanje poreza”, i podindikatora „prekogranična trgovina” i „izvršenje ugovora”.

Od zemalja u regionu Jugoistočne Evrope bolje od Crne Gore ove godine rangirane su Makedonija (11) i Slovenija (37), dok su lošije rangirani Srbija (43), Rumunija (45), Bugarska (50), Hrvatska (51), Albanija (65) i Bosna i Hercegovina (86). Ipak, treba se napomenuti da je veoma diskutabilna procjena Svjetske banke što su ekonomije Kosova (40) i Ruande (41) zauzele bolju poziciju od Crne Gore (42) i Srbije (43).

 

Slijedi tabela o parametrima lakoće poslovanja u Crnoj Gori sa rangom u svijetu. Crna Gora je dvanaesta u svijetu po lakoći dobijanja kredita, 37. po rješavajnu pitanja nelikvidnosti i 42. po primjenjivanju ugovora, što je ujedno i sveukupni rang Crne Gore. Najslabije je konkurentna po pitanjima započinjanja biznisa (60.), plaćanju poreza (70.) dobijanje građevinske dozvole (78.) i priključka na elektrosistem (127.). Pomenuta pitanja moraju se pod hitno unaprijediti kako bi Crna Gora zadržala konkurentnost. Takođe, valja napomenuti da je za najslabiji parametar (priključak na elektromrežu) zabilježen i najveći napredak od preko 15% DTF poena (DTF je oznaka za “dostance to frontier” i predstavlja parametar za učinak u raznim oblastima za ekonomije)

Lakoća poslovanja u Crnoj Gori – Doing Business

Parametri DB 2018 Rang DB 2018 DTF DB 2017 DTF Promjena DTF (%)
Sveukupno 42 73.18 71.54 ⬆ 1.64
Započinjanje biznisa 60 90.07 90.07 ..
Dobijanje građevinske dozvole 78 69.30 68.82 ⬆ 0.48
Priključak na elektro mrežu 127 59.17 43.50 ⬆ 15.67
Registracija vlasništva 76 65.76 65.76 ..
Dobijanje kredita 12 85.00 85.00 ..
Zaštita manjinskih akcionara 51 61.67 61.67 ..
Plaćanje poreza 70 76.67 76.67 ..
Prekogranična trgovina 44 88.75 88.75 ..
Primjena ugovora 42 66.75 66.75 ..
Rješavanje pitanja nelikvidnosti 37 68.70 68.37 ⬆ 0.33

– Doing Business reform making it easier to do business

Izvještaj o lakoći poslovanja za Crnu Goru [2018]

meCrnogorskienEnglish available languages

Top