>>>
> Ekonomija Crna Gora > CBCG: Preporuke Vladi CG za ekonomsku politiku u 2015.

CBCG: Preporuke Vladi CG za ekonomsku politiku u 2015.

meCrnogorski available languages

Centralna Banka Crne Gore (CBCG) uputila je Vladi Crne Gore preporuke za ekonomsku politiku u 2015. godini. Peporuke se između ostalog odnose na oblasti institucionalnog ambijenta, deregulacije, poljoprivrede, industrije, uslužnog sektora, obrazovanja, tržišta rada, fiskalne politike, finansija, ekonomskih odnosa, međunarodnih odnosa, ekologije i održivog razvoja.

Kao neke od rastućih rizika, CBCG je u 2015. godini predvidjela:

  • kašnjenje u realizaciji kapitalnih investicija, nekonkurentnost turističke ponude, visoku konkurenciju za privlačenje stranih direktnih investicija,
  • ugrožavanje reputacije zemlje i investicionog ambijenta usljed neriješenih problema sa bivšim strateškim investitorima, neuspješne privatizacije – neispunjavanje ugovorenih investicionih i socijalnih programa od strane strateških investitora
  • povećanje nelikvidnosti realnog sektora, ugrožavanje fiskalne održivosti,
  • nizak nivo izvoza i njegove diferenciranosti, visok uvoz i nepovoljnu strukturu uvoza (uvoz roba široke potrošnje), finansiranje deficita tekućeg računa novim zaduženjem,
  • opasnost od značajnijeg rasta javnog duga u slučaju izgradnje auto-puta,
  • nedostatak finansijskih sredstava u oblasti svih nivoa obrazovanja,
  • visoku stopu nezaposlenosti mladih osoba, depopulaciju sela, migracije kao rezultat neuravnoteženog regionalnog razvoja, opadanje poljoprivredne proizvodnje, pritisak na infrastrukturu gradova, dalje socijalno raslojavanje,
  • devastaciju životne sredine, morskog i priobalnog područja, zagađenje voda i gubitak biodiverziteta akvatorija uslijed velikih razmjera krivolova.

Kao neke od politika za 2015. godinu, CBCG predlaže dalje usklađivanje institucija i usaglašavanje zakonodavstva sa EU, sa veće iskorištavanje sredstava iz fondova EU, poboljšanje odnosa u regionu,  povećanje transparentnosti i protoka informacija prema zainteresovanim stranama, motivaciju poslodavca da zapošljavaju lica sa invaliditetom i teže zapošljive grupe, predvidjeti fleksibilne forme zapošljavanja radi smanjenja sive ekonomije, usvajanje prijedloga zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju, edukaciju učesnika na tržištu kapitala u cilju povećanja trgovine, eliminaciju špekulativnih aktivnosti na berzama koje proizilaze iz asimetričnih tokova informacija, usvajanje nacionalne strategije za standardizaciju i osnivanje nove agencije koja bi bila zadužena za nadzor i evaluaciju rada revizora, posebno za rad (re)osiguravajućih kuća.

Dokument je priložen u nastavku.

Izvor: CBCG

meCrnogorski available languages

Top