>>>
> EU/Politiko > Crnogorsko predsjedavanje CEI: jačati solidarnost i dobrosusjedske odnose

Crnogorsko predsjedavanje CEI: jačati solidarnost i dobrosusjedske odnose

meCrnogorskienEnglish available languages

CEI2020

Ministar Darmanović: Saradnjom u okviru CEI2020 nastavićemo da usvajamo evropske vrijednosti, jačamo solidarnost i dobrosusjedske odnose

Ministar vanjskih poslova Crne Gore prof. dr Srđan Darmanović, otvorio je danas u svojstvu predsjedavajućeg Centralno-evropskom inicijativom (CEI2020), prvi sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora država članica CEI u Podgorici.

Govoreći o značaju evropske i evroatlantske perspektive za dugoročnu stabilnost i ekonomski rast našeg regiona, ministar Darmanović je naglasio da je crnogorsko predsjedavanje Inicijativom, po drugi put od našeg članstva, velika motivacija za nastavak usvajanja evropskih vrijednosti i standarda koristeći potencijale CEI.

„Tokom proteklih dekada, Crna Gora je uspjela da očuva najdragocjeniju vrijednost – multietnički, multikulturalni i multikonfesionalni sklad i razumijevanje. Crnogorsko društvo je primjer da je zajednički život u različitostima moguć i predstavlja čvrstu osnovu za napredak, da koncept multikulturalizma jeste i mora biti uspješna priča. I ovo je naš koncept za budućnost. Zbog toga Crna Gora danas jeste platforma za regionalna okupljanja i mnoštvo inicijativa koje teže našem zajedničkom cilju,“

istakao je ministar Darmanović.

Na toj liniji, šef crnogorske diplomatije je kazao da će Crna Gora nastaviti da radi na promociji ključnih vrijednosti CEI, sa ciljem jačanja solidarnosti i dobrosusjedske saradnje.

Generalni sekretar CEI Roberto Antonione rekao je da Crna Gora može računati na podršku Sekretarijata CEI, te izrazio uvjerenje da će ovo biti još jedno u nizu uspješnih crnogorskih predsjedavanja.

„Crna Gora je ključni igrač u regionu i promoter dobrosusjedskih odnosa. Ubijeđen sam da će dati sve od sebe da regionalna saradnja ostane jedan od najvažnih instrumenata za evropsku integraciju i održivi razvoj“, istakao je Antonione. Naglasio je da su politički prioriteti crnogorskog predsjedavanja u potpunosti usklađeni sa savremenim izazovima, pri čemu je dodao da je ključna misija Inicijative promocija evropske integracije Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici 17 zemalja članica CEI, pozdravljeni su prioriteti crnogorskog predsjedavanja Inicijativom, koji odražavaju nacionalne, ali i interese cijelog regiona. Razmijenjena su mišljenja o važnosti zajedničkog djelovanja u oblastima naučne diplomatije, zaštite životne sredine, povezivanja, reforme javne uprave i kreativnih i kulturnih industrija. Osim toga, naglašena je potreba za intenziviranjem saradnje između parlamenata država članica CEI, kao i za promocijom ekonomskih potencijala i vrijednosti regiona kroz jačanje poslovne dimenzije. Jednoglasno je data podrška ciljevima predsjedavanja, a u pravcu obezbjeđivanja boljih preduslova za društveno-ekonomski razvoj regiona i njegovu povezanost.

Takođe, Izvršni sekretarijat CEI informisao o aktuelnim i predstojećim aktivnostima u okviru vladine, parlamentarne i poslovne dimenzije CEI, kao i o saradnji sa međunarodnim institucijama.

Sastanak nacionalnih koordinatora CEI (12.02.2020.)

CEI2020

Izvor: gov .me CEI2020

meCrnogorskienEnglish available languages

Top