>>>
> Magazin > Kultura i Kreacija > Cerovo: adaptacija vojnog kompleksa u kreativni hub Bijelo Polje

Cerovo: adaptacija vojnog kompleksa u kreativni hub Bijelo Polje

meCrnogorski available languages

Cerovo: adaptacija vojnog kompleksa u kreativni hub Bijelo Polje

Ministarstvo kulture i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori raspisali su međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja adaptacije vojnog kompleksa Cerovo, s ciljem da se u Bijelom Polju uspostavi regionalni kreativni hab. Konkurs se sprovodi u okviru programa „Kreativna Crna Gora“, a nakon što je nedavno Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju kreativnog haba u Bijelom Polju.
živimo kulturu vojni kompleks cerovo ministarstvo kulture kreativni hub hab bijelo polje koreativna crna gora creative montenegro cg

Rok za podnošenje prijava je 11. maj 2020. godine do ponoći, a rezultati konkursa biće objavljeni na vebsajtu UNDP-a najkasnije 21. maja. Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, diplomirani inženjeri arhitekture, udruženja arhitekata ili inženjera, istraživačke institucije, nevladine organizacije i privatne kompanije koje se bave arhitekturom, urbanizmom i projektima rekonstrukcije, a koji su aktivni u oblasti savremene kreativnosti. Svi koji ispunjavaju uslove konkursa učestvovaće u glavnom nagradnom fondu. O najboljim idejnim rješenjima odlučivaće komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva kulture, UNDP-a, Opštine Bijelo Polje i međunarodni stručnjaci koji se bave arhitektonskim i / ili urbanističkim dizajnom.

Kriterijumi za evaluaciju radova su: originalnost i inovativni dizajn enterijera, inovativno rješenje urbanističkog dizajna, kreativni hab dizajniran kao pokretač za postizanje ciljeva održivog razvoja, kao i racionalnost i ekonomičnost rješenja.

Prva nagrada za najbolje inovativno rješenje iznosi 30.000 američkih dolara, druga 12.000, a treća 6.000 dolara.

Uspostavljanje regionalnog kreativnog haba u Bijelom Polju doprinijeće osnaživanju i afirmaciji kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države, i to u četiri ključna pravca: strateški, infrastrukturno, administrativno i programski. Kako bi se kreirali neophodni preduslovi za sprovođenje aktivnosti na ovom projektu, Ministarstvo kulture je tokom 2019. godine, u saradnji sa UNDP, sprovelo „Istraživanje i mapiranje kapaciteta kulturnih aktera“. Ovim istraživanjem obuhvaćeni su svi akteri koji djeluju u različitim stvaralačkim i kreativnim djelatnostima na teritoriji opštine Bijelo Polje i okoline. Upravo ovo istraživanje pokazalo je neophodnost uspostavljanja infrastrukturne osnove, koja će omogućiti dalju valorizaciju tržišno-orijentisanih kulturnih proizvoda i preduzetničkih proizvodnih pogona. Kroz dalju saradnju sa kreativnim sektorom, ovi pogoni težiće da obezbijede otvaranje novih održivih biznisa u kulturi na sjeveru Crne Gore. U skladu sa ovim nalazima, nekadašnji vojni kompleks Cerovo identifikovan je kao idealna lokacija za uspostavljanje regionalnog haba, koji će obezbijediti uslove za razvoj širokog spektra aktivnosti – kako u oblasti kreative i inovacija, tako i u oblastima proizvodnje i preduzetništva.
Za više detalja i preuzimanje dokumentacije za konkurs posjetite stranicu: UNDP

meCrnogorski available languages

Top