>>>
> EU/Politiko > CETA: Sveobuhvatni privredni i trgovinski sporazum između EU i Kanade

CETA: Sveobuhvatni privredni i trgovinski sporazum između EU i Kanade

meCrnogorskienEnglish available languages

Savjet je pisanim postupkom donio paket odluka u vezi sa sveobuhvatnim privrednim i trgovinskim sporazumom sa Kanadom (CETA) koji obuhvata:

  • odluku o potpisivanju sporazuma
  • odluku o privremenoj primjeni sporazuma
  • odluku o traženju saglasnosti Evropskog parlamenta za sklapanje sporazuma.

Predstavnici država članica donijeli su i Zajednički instrument za tumačenje. Tim instrumentom će se, koji predstavlja zajednički tekst sa Kanadom, obezbijediti obvezujuće tumačenje uslova CETA-e u vezi sa posebnim pitanjima.

Predsjednik vlade Slovačke koja trenutačno predsjedava Savjetom EU Robert Fico je izjavio:

„Izuzetno sam srećan što mogu potvrditi da je EU spremna da potpiše sveobuhvatni privredni i trgovinski sporazum sa Kanadom. Sporazum predstavlja prekretnicu u trgovinskoj politici EU i našoj predanosti takvoj politici. CETA predstavlja moderan i napredan sporazum kojim se otvaraju vrata novim mogućnostima, a pritom štite važni interesi. Štoviše, sporazumom se može utabati put i budućim trgovinskim sporazumima.”

CETA-om će se ukinuti više od 99 % carina koje se trenutačno primjenjuju u trgovini između EU i Kanade. CETA-om se uvode visoki standardi zaštite potrošača, životne sredine i radnika.

Sporazum sadrži odredbe o pristupu tržištu robe i usluga, ulaganjima i javnim nabavkama, kao i o pravu intelektualnog vlasništva, sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, održivom razvoju, regulatornoj saradnji, uzajamnom priznavanju, olakšavanju trgovine, saradnji u području sirovina, rješavanju sporova i tehničkim preprekama u trgovini.

Pregovori sa Kanadom vođeni su na temelju mandata koji je Savjet odobrio 2009. godine. Nakon odluke Savjeta iz 2011. godine započeli su i pregovori o zaštiti ulaganja u okviru CETA-e.

Komisija je u julu 2016. predložila da se sporazum potpiše i sklopi kao „mješoviti” sporazum. To znači da ga na strani Evropske unije moraju potpisati i EU i države članice te ga moraju ratifikovati svi relevantni nacionalni i regionalni parlamenti.

Sporazum će se privremeno primjenjivati kada Evopski parlament da saglasnost za sklapanje, do ratifikacije u svim državama članicama. Privremena primjena uglavnom će se odnositi na odredbe koje su u isključivoj nadležnosti EU.

Sporazum o strateškom partnerstvu

Vijeće je donijelo i odluku o potpisivanju i privremenoj primjeni sporazuma o strateškom partnerstvu između EU i Kanade. Tim će se sporazumom nastojati produbiti politički dijalog i suradnja između EU i Kanade, te ojačati odnosi u područjima poput ljudskih prava, međunarodnog mira i sigurnosti, gospodarskog i održivog razvoja, pravosuđa, slobode i sigurnosti.

Izvor: Savjet EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Top