>>>
> EU/Politiko > CG-BiH-SRB: Projekat upravljanja vodama u slivu Drine

CG-BiH-SRB: Projekat upravljanja vodama u slivu Drine

meCrnogorski available languages

Predstavnici vlada Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije počeli su pripreme za realizaciju Projekta upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Drine. Na posljednjem sastanku održanom u Beogradu, razgovarano je o aktivnostima na Pripremnom projektu usmjerenom na izradu neophodnih podloga, prikupljanju svih relevantnih podataka i konačno definisanju daljih aktivnosti u državama sliva. Za realizaciju projekta obezbijeđen je grant u iznosu od 400.000 američkih dolara.

sliv drine

Sastanku u Beogradu predstavnici Crne Gore prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Velizar Vojinović i savjetnik za monitoring u vodoprivredi Momčilo Blagojević. Saradnja tri zemlje regiona u cilju uspostavljanja održivog upravljanja slivom rijeke Drine, kao i finansiranje od strane Svjetske banke i Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), zasnovano je na nekoliko sporazuma koji su potpisani tokom 2014. i 2015. godine.

Prema riječima Vojinovića, definisanjem svih aktivnosti koje je neophodno sprovesti u cilju pravilnog i održivog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Drine uspostaviće se osnov za ulaganje u narednoj fazi projekta za koju je takođe odobren grant u iznosu od 8,6 miliona američkih dolara.

„Ključna stvar za efikasnu realizaciju Pripremnog projekta je uključivanje lokalnih eksperata, a prostora za njihov angažman biće dosta u narednom periodu, jer će pomenuti grant biti podjeljen na tri države u slivu, koje će sopstvenim kapacitetima ili uz odabir određenih konsultantskih kuća ovaj projekat implementirati“, naglasio je Vojinović.

Projektom je predviđeno izdvajanje manjih grantova pojedinim institucijama u opštinama sliva, u cilju pospješivanja boljeg upravljanja vodnim resursima.

Konačno, pomenutim projektom će se podržati jednim dijelom i implementacija Okvirne direktive o vodama i Direktive o procjeni i upravljanju rizikom od poplava, što predstavlja i ispunjavanje obaveza prema Evropskoj Uniji u oblasti upravljanja vodnim resursima.

Izvor: Vlada CG

meCrnogorski available languages

Top