>>>
> Ekonomija Crna Gora > CG: Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja 2015-2018

CG: Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja 2015-2018

meCrnogorskienEnglish available languages

U skladu sa Programom rada Vlade, Ministarstvo finansija je pripremilo Predlog projekcija makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015-2018. godine, kojim su ažurirane projekcije rasta bruto domadeg proizvoda (BDP-a) i drugih makroekonomskih indikatora za period od 2015-2018. godine datih u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike od 2015-2018. godine. Ažurirane projekcije predstavljaju polaznu osnovu za izradu Zakona o budžetu za 2016. godinu i utvrđivanje fiskalnog okvira za period od 2016-2018. godine. Na osnovu ovoga dokumenta pripremade se i Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2015-2018, koji Crna Gora, kao godišnju obavezu zemlje kandidata za članstvo u EU, dostavlja Evropskoj komisiji.

Ažurirane projekcije se pripremaju u periodu kada Međunarodni monetarni fond (MMF) i Evropska komisija (EK) objavljuju ili pripremaju svoje ažurirane projekcije, tako da je dokument relevantan za međunarodne finansijske institucije, inostranu javnost i investitore zainteresovane za kretanje crnogorske ekonomije. Dokument sadrži četiri poglavlja, i to:

  • (I) Makroekonomsko okruženje i trendovi,
  • (II) Makroekonomska kretanja u Crnoj Gori u 2015. godini,
  • (III) Makroekonomske projekcije za Crnu Goru za period od 2015-2018. godine, i
  • (IV) Budžet Crne Gore za 2015. godinu.

Izvor: Ministarstvo finansija CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Top