>>>
> EU/Politiko > COREPER odobrio dodatnih 3,9 milijardi eura za budžet EU

COREPER odobrio dodatnih 3,9 milijardi eura za budžet EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Komitet stalnih predstavnika COREPER je na osnovu predloženog paketa mjera Litvanskog predsjedavanja, 14. oktobra u Briselu, postigao dogovor u vezi sa tri prijedloga rebalansa budžeta za 2013. godinu, koji obuhvataju potrebe za dodatnim uplatama kao i prognoziranje  sredstava Evropske unije.

Predsjedavajući Komiteta stalnih predstavnika, ambasador Republike Litvanije pri Evropskoj uniji, Raimundas Karoblis, izjavio je: „Komitet stalnih predstavnika iskazao  je odlučnost da ispoštuje obaveze Savjeta i omogući dodatne uplate u budžetu za 2013. godinu. Nadamo se da će ovo poslužiti kao dobar primjer Evropskom parlamentu  prilikom glasanja za Višegodišnji budžet EU za period od 2014. do 2020. godine. Takođe, smo pokazali solidarnost državama članicama koje su pretrpjle štete od poplava i suša“. Komisija je, 25. septembra, predstavila prijedlog rebalansa budžeta EU broj osam koji ima za cilj da do kraja godine, pokrije  neophodne vanredne uplate u oblastima kao što je koheziona politikai kao takav predstavlja preostali dio od 3,9 milijarde eura iz prijedloga rebalansa budžeta broj dva, koji je  usvojen ranije ove godine.

Prijedlog budžeta je izrađen  u skladu sa političkim sporazumom u vezi sa Višegodišnjim finansijskim okvirom 2014. – 2020, koji su, 27. juna, postigli predsjednici Savjeta EU, Evropske komisije i Evropskog parlamanta kao i u skladu sa obavezom Savjeta da odlučuje po kratkom postupku o daljem  prijedlogu rebalansa budžeta, u cilju izbjegavanja bilo kakvog nedostatka sredstava za opravdana plaćanja.

Prijedlog rebalansa budžeta broj devet, predviđa 400,5 miliona eura u obavezama i plaćanjima, iz Fonda solidarnosti EU, namijenjenih Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici koje su pretrpjele štetu od poplava, kao i Rumuniji koja je pretrpjela štetu od suša i šumskih požara. Isplate su pokrivene  preraspodjelom iz takozvanih globalnih transfera.

Cilj rebalansa budžeta broj šest je da koriguje dio prihoda iz budžeta za 2013. godinu putem revizije prognoza za tradicionalna sopstvena sredstva, porez na dodatu vrijednost i bruto nacionalni dohodak, kao i prognoze ostalih prihoda.

Izvor: Litvansko predjsedavanje EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Top