>>>
> Aktuelnosti > Blog > Crna Gora ili Republika Crna Gora?

Crna Gora ili Republika Crna Gora?

meCrnogorskienEnglish available languages

Kako glasi puni naziv Crne Gore? Da li je ispravno reći Crna Gora ili Republika Crna Gora?

Odgovor je: Crna Gora.

Prema Ustavu Crne Gore, koji je usvojen u oktobru 2007. godine Država je definisana prvim članom

Država – Član 1

Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine.
Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Od usvajanja Ustava iz 1992. do usvajanja ustava iz 2007. godine koristio se naziv Republika Crna Gora. Naziv Republika Crna Gora odnosi se na period crnogorske istorije za vrijeme Treće Jugoslavije, odnosno državne zajednice sa Srbijom. Čak je i referendumsko pitanje glasilo:

Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom?

Prva odluka nakon usvajanja ustava bila je i preimenovanje javnog državnog glasila u JU “Službeni list Crne Gore”, koji je do tada nosio naziv “Službeni list Republike CG”. Nakon toga su i drugi organi počeli da mijenjaju nazive, mijenjajući predznak “republički” u “državni” ili jednostavno uklanjajući pomenuti predznak. Tako je npr. Republička izborna komisija (RIK) postala Državna izborna komisija (DIK), dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje postao “samo” Fond za zdravstveno osiguranje.

Međutim u praksi se kod mnogih državnih organa zadržao taj naziv. Pojedine table na institucijama i dalje nose stare nazive. Pojedini obrasci pored starog naziva sadrže i stari grb RCG, telefonske brojeve sa starim državnim kôdom i gradskim prefiksom (npr. +381 81 za Podgoricu, umjesto +382 20) a neki “moderniji” obrasci imaju naznačene i e-mail adrese sa čuvenim “@cg.yu” nastavkom.

trg republike
Trg republike, koja to i nije

Nijesu samo tablice i stari obrasci krivi. Mnogim državnim službenicima je i dalje “u glavi” prisutan naziv Republika. To se vidi prilikom davanja naziva novih dokumenata, izrade internet stranica institucija, i službenoj korespodenciji. U 2017. godini primjećeni su nazivi “Republika Crna Gora/Republika CG/RCG” čak i na internet stranicama krucijalnih državnih organa, kao što su Skupština, Ustavni sud ili Vlada, a da se ne odnose na neke prethodne periode. Nedopustivo je da državni službenici ne znaju naziv države u kojoj žive, i koju predstavljaju.

who see pljevlja cg crna gora republika
Detalj iz spota klape Who See – Ja bih, snimljen 2015

Ista situacija koja se odnosi na državne organe važi i na nivou lokalnih samouprava. Glavni trg u Podgorici, nekadašnji Trg Ivana Milutinovića i dalje “neopravdano” nosi naziv Trg republike. Jer to Crna Gora po ustavu danas nije. Stoga, MEP pozdravlja odluku Glavnog grada Podgorice o preimenovanju Trga republike u Trg nezavisnosti.

standard-poors-montenegro republika crna gora montenegro republic of
Sa stranice Standard&Poor’s-a, 2015 s&p s and p

Naziv Republika Crna Gora “živi” i u inostranstu, pretežno u okruženju. Jednostavno, građani susjednih država nisu informisani o odredbama novog Ustavu. To svakako ne predstavlja nikakav problem u međusobnoj komunikaciji i nikako im se ne može se zamjeriti. Pojedine strane insitucije, makar u bazama podataka, i dalje nijesu ažurirali sisteme gdje se prikazuje naziv npr. “Montenegro, Republic of” umjesto samo “Montenegro”. Ni njima ne treba zamjeriti. Sve dok našu državu ne počnu da miješaju sa npr. Moldavijom ili Makedonijom.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top