>>>
> Ekonomija Crna Gora > Crna Gora prepoznata kao pomorska država

Crna Gora prepoznata kao pomorska država

meCrnogorski available languages

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković boravio je u Londonu tokom zasijedanja redovne skupštine koje organizuje Međunarodna pomorska organizacija (IMO), koja je organak Organizacije Ujedinjenih nacija. Tom prilikom imao je sastanak sa generalnim sekretarom IMO, g-dinom Kitak Limom.

Nakon prezentacije stanja u oblasti pomorstva i izazova sa kojim se suočava Crna Gora u toj oblasti, ministar Nurković je od generalnog sekretara Međunarodne pomorske organizacije zatražio pomoć, posebno u dijelu omogućavanja obuke, donošenja regulativa, usvajanju protokola kao i prevazlaženju nedostataka i izazova koji su prepoznati od strane predstavnika IMO-a, koji su nedavno izvršili kontrolu-reviziju Crne Gore, punopravne članice IMO-a.

Generalni sekretar IMO-a je pohvalio napore Crne Gore u dostizanju najviših međunarodnih standarda i obećao pomoć u tehničkom i administrativnom smislu. Ministar Nurković je pohvalio rad IMSAS revizionog tima, koji je nedavno boravio u Crnoj Gori i pri tom nam ukazao na određene nedostatke, koje je potrebno otklanjati, a sve u cilju dostizanja najvećih međunarodnih pomorskih standarda.

Ovakvi skupovi na najvišem nivou u ovoj oblasti, svjedoče da je Crna Gora prepoznata kao ozbiljna pomorska zemlja koja teži postizanju najviših međunarodnih standarda.

  • MSP

Министар саобраћаја и поморства Осман Нурковић боравио је у Лондону током засиједања редовне скупштине које организује Међународна поморска организација (ИМО), која је органак Организације Уједињених нација. Том приликом имао је састанак са генералним секретаром ИМО, г-дином Китак Лимом. Након презентације стања у области поморства и изазова са којим се суочава Црна Гора у тој области, министар Нурковић је од генералног секретара Међународне поморске организације затражио помоћ, посебно у дијелу омогућавања обуке, доношења регулатива, усвајању протокола као и превазлажењу недостатака и изазова који су препознати од стране представника ИМО-а, који су недавно извршили контролу-ревизију Црне Горе, пуноправне чланице ИМО-а. Генерални секретар ИМО-а је похвалио напоре Црне Горе у достизању највиших међународних стандарда и обећао помоћ у техничком и административном смислу. Министар Нурковић је похвалио рад ИМСАС ревизионог тима, који је недавно боравио у Црној Гори и при том нам указао на одређене недостатке, које је потребно отклањати, а све у циљу достизања највећих међународних поморских стандарда. Овакви скупови на највишем нивоу у овој области, свједоче да је Црна Гора препозната као озбиљна поморска земља која тежи постизању највиших међународних стандарда. – МСП

meCrnogorski available languages

Top