>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Crna Gora pristupila projektu Horizont 2020

Crna Gora pristupila projektu Horizont 2020

meCrnogorskienEnglish available languages

Pet država Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, BiH, Makedonija i Srbija) te Moldavija obezbijedile su puni pristup sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovaciju “Horizont 2020”. Šest pomenutih država u Briselu su potpisale ugovor o pridruživanju u prisustvu Roperta-Jana Šmitsa, glavnog direktora za istraživanje i inovaciju pri Evropskoj komisiji. Svih šest država imaju iskustvo u istraživanju i inovaciji sa EU putem sedmog okvirnog programa (Seventh framework programme – “FP7”).

Evropski komesar za istraživanje, inovaciju i nauku Mari Geogegan-Kin izjavila je: “Potpisani ugovor je povoljan i za države potpisnice i za EU. Povećana saradnja u istraživanju  i inovaciji stvoriće nove mogućnosti za rast, konkurentnost i radna mjesta u svim našim državama. Pristupanje Horizontu 2020 podstaći će mobilnost za izvrsne naučnike, pojačati državne istraživačke sisteme i pomoći državama pristupanje Evropskom istraživačkom području.”

Istraživači, preduzeća i ostali partneri u istraživanju iz pomenutih šest država već su uvršteni u istraživačke projekte i mreže EU. Činjenica da sve države pristupaju istovremeno povećaće potrebu za nadgradnju iskustava sedmog okvirnog projekta i pojačati državne istraživačko-inovacione kapacitete. Iako je učešće malih i srednjih preduzeća i dalje ograničeno, broj malih preduzeća koja učestvuju u istraživanju i inovaciji raste, što predstavlja još jedan dobar korak prema uspješnom učešću u projektu Horizont 2020 uzevši u obzir širi opseg programa na cjelokupan lanac inovacije, od laboratorije do tržišta.

Ugovor o pristupanju, koji će se retroaktivno primjenjivati od 1. januara 2014. godine dozvoliće nosiocima istraživanja i analize iz šest država da iskoriste mogućnosti finansiranja koje nudi Horizont 2020 od početka. Horizont 2020 traje od 2014 do 2020. godine. Do sada, pored država EU, 10 država je pridruženo projektu Horizont 2020

Ugovor su potpisali:

za Albaniju: Lindita NIKOLLA, Ministar Obrazovanja, kulture i sporta

za BiH:H.E. Igor DAVIDOVIĆ, Ambasador i šef misije BiH pri EU

za R. Makedoniju: Mr Abdilaqim ADEMI, Ministar Obrazovanja i nauke

za Crnu Goru: Prof. Sanja VLAHOVIĆ, Ministar Nauke

za Srbiju: Dr Srdjan VERBIĆ, Ministar Obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja

za Moldaviju: Gheorghe DUCA, Predsjednik Nacionalne akademije nauka Moldavije

Učešće šest država članica pod sedmim okvirnim projektom prikazano je u narednoj tabeli:

Država:

Broj projekata:

Primljeni doprinos EU (u milionima eura):

Albanija

35

2,4

BiH

45

3,1

Makedonija

105

11,5

Crna Gora

52

4,2

Srbija

307

53,9

Moldavija

55

3,9

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top