>>>
> Magazin > Eko&urbano > Crna Gora: Upravljanje rizicima od poplava

Crna Gora: Upravljanje rizicima od poplava

meCrnogorski available languages

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obezbijedilo je iz EU IPA fondova značajna sredstva za realizaciju novog projekta u oblasti vodoprivrede kroz koji će Crna Gora, između ostalog, dobiti prve planove upravljanja rizicima od poplava. Projekat “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“, koji je predstavljen danas u Podgorici, doprinijeće jačanju kapaciteta u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine, i ujedno znači nastavak  usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti.
Projekat sprovodi Uprava javnih radova, a korisnici su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede Momčilo Blagojević istakao je da je Crna Gora u prethodnom periodu usvojila važna zakonska i strateška dokumenta u oblasti upravljanja vodama, te da je u toku realizacija brojnih projekata u cilju boljeg upravljanja podzmenim i površinskim vodama.
„U okviru međunarodne saradnje trenutno se realizuje nekoliko značajnih projekata u oblasti zaštite voda i zaštite od poplava, u ukupnom iznosu od 30 miliona eura“, saopštio je Blagojević.
On je kazao da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa nadležnim institucijama, ulažu napore da se stanje u oblasti upravljanja vodama unaprijedi, a novi projekat predstavlja još jedan korak u procesu usklađivanja našeg zakonodavstva sa EU zakonodavstvom – Direktivom za upravljanje rizicima od poplava, Nitratnom Direktivom, Direktivom o vodi za kupanje i Okvirnom direktivom o morskoj strategiji.
Kroz projekat “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori“, biće nastavljena istraživanja podzemnih voda bušenjem u bezvodnim terenima i omogućeno dalje jačanje nadležnih institucija.
Između ostalog, kako je kazao Blagojević, prilikom izrade preliminarne procjene rizika od poplava pripremiće se hidrološki i hidraulički model rijeke Bojane i Skadarskog jezera, što predstavlja prioritet za Crnu Goru.
Pomoćnica direktora Uprave javnih radova Maja Delić kazala je da je uprava implementaciona agencija za ovaj proejkat koji, kako je naglasila, pruža podršku Crnoj Gori da unaprijedi monitoring kvaliteta i količine vode, u skladu sa EU direktivama.
“Podaci koje ćemo dobiti realizacijom projekta o vodnom sektoru biće osnova za dalje planiranje, aktivnosti i investicije usmjerene na održivi razvoj i životnu sredinu, a biće i od ekonomske i ekološke koristi kako javnom, tako i privatnom sektoru”.
O značaju projekta govorio je i Dragan Kostadinov, predstavnik konsultantske kuće koja će implementirati projekat – konzorcijuma firmi Eptisa i Safege.

meCrnogorski available languages

Top