>>>
> Finansije i investicije > CG: Uspješno zaduživanje 500 mil. € euroobveznicama; KS 3,375%, ročnost 7 god.

CG: Uspješno zaduživanje 500 mil. € euroobveznicama; KS 3,375%, ročnost 7 god.

meCrnogorski available languages

Crna Gora je uspješno okončala na tržištu euroobveznica dugo pripremanu emisiju obveznica u iznosu od 500 miliona eura čime je pod izuzetno povoljnom kamatnom stopom od 3,375% omogućeno refinansiranje obveznica koje su dospijevale na naplatu 2019, 2020. i 2021. godine. Riječ je o šestoj i najpovoljnijoj transakciji do sada sa aspekta ročnosti i cijene, koja je privukla pažnju više od 160 međunarodnih investitora iz SAD, Evrope i Azije.

Visoka tražnja, u iznosu tri puta većem od ponude, omogućila je Ministarstvu finansija da tokom trgovanja ovim hartijama od vrijednosti, znatno poboljša uslove prodaje i snizi kamatnu stopu u odnosu na prethodne emisije euroobveznica, i time stvori značajne uštede po osnovu troškova kamata i osigura relaksiranu otplatu obaveza u narednom periodu. Obveznice su emitovane sa ročnošću od 7 godina i kamatnom stopom od 3,375% što predstavlja najpovoljnije uslove od kada Crna Gora izlazi na tržite euroobveznica.

Od ukupnog iznosa, 362 miliona eura namijenjeno je za refinansiranje euroobveznica izdatih 2014, 2015, i 2016. godine, od čega 110.8 miliona eura euroobveznica koje dospijevaju u 2019, 178.7 miliona eura obveznica u 2020, i 72,5 miliona eura obveznica koje dospijevaju u 2021 godini. Preostali iznos ce biti iskorišćen za stvaranje budžetske rezerve u cilju otplate duga u narednoj godini.

Vodeći odgovornu fiskalnu politiku, Vlada je uspjela da značajno smanji cijenu obveznica što će doprinijeti smanjenju troškova kamata u državnom budžetu i omogućiti da se ta ušteda usmjeri na saniranje budžetskog deficita. Ministarstvo finansija izražava zadovoljstvo obavljenom transakcijom, ne samo zbog izuzetno povoljnih uslova emisije euroobeznica, već i zbog činjenice da je reakcija tržišta direktna posljedica rasta povjerenja investitora u fiskalni i finansijski oporavak Crne Gore, i izražavamo očekivanja da će današnji uspjeh, kao i kontinuirana podrška MMF-a i SB dovesti do povećanja kreditnog rejtinga Crne Gore.

 

Ministar Radunović: veliko povjerenje u crnogorske obveznice

Ministar finansija Darko Radunović izjavio je po okončanju emisije da je nakon pozitivnih ocjena Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke kao i pozitivnih ocjena svjetskih rejting agencija danas i inostrano investiciono tržište pozitvno ocijenilo aktivnosti Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore.

„Emisija euroobveznica od 500 miliona sa ročnošću od sedam godina imala je veliki odziv. Imali smo tražnju u iznosu od 1.482.000.000, znači skoro tri puta više, što potvrđuje veliko povjerenje u naše hartije. Postigli smo jako dobru kamatnu stopu od 3,375 %. To je najniža kamatna stopa koju smo do sada postigli na ino tržištu, a posebno što se prvi put pojavljujemo sa ročnošću od sedam godina. Otkupili smo euroobveznice koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine u iznosu od 362 miliona“ – rekao je ministar finansija.

Dodao je da će neto efekat zaduženosti po državu biti u ovom trenutku nešto malo više od 110 miliona, ali da sa druge strane stvaramo potpune pretpostavke za održivost javnog duga u tom nivou da to ne opterećuje javne finansije Crne Gore.

„Ovo potvrđuje da inostrani investitori vjeruju u naše projekcije koje su u početku bile kod crnogorske javnosti prihvaćene sa rezervom. Mi očekujemo da će 2020. godine javni dug biti ispod 60%, a takođe deficit neće postojati već će biti suficit u visini od 4,4%. Ja očekujem da će ovo što smo danas uradili stvoriti pretpostavke da do kraja ove godine za jedan stepen poboljšamo kreditni rejting takođe očekujem da ćemo uspjeti da obezbijedimo još bolje uslove za naše strukturne reforme i konkurentnost naše privrede“ – rekao je ministar finansija Darko Radunović u Beču po okončanju procesa.

U pregovorima su, pored ministarstva finansija, učestvovali i državna sekretarka Ministarstva finansija dr Nina Vujošević, generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj mr Iva Vuković i generalni direktor Direktorata za državni trezor Dragan Darmanović.

 

  • izvor: Ministarstvo financija (1) (2)

meCrnogorski available languages

Top