>>>
> Ekonomija Crna Gora > Crnogorsko ekonomsko državljanstvo: Crna Gora pokrenula razvojni model

Crnogorsko ekonomsko državljanstvo: Crna Gora pokrenula razvojni model

meCrnogorski available languages

Vlada Crne Gore donijela je Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore kao razvojni model radi otvaranja novih radnih mjesta i podizanja standarda građana.

„Odluka Vlade donijeta je sa ciljem daljeg ubrzanja ekonomskog razvoja Crne Gore, sa ciljem privlačenja investicija koje će donijeti nove turističke, poljoprivredne i prerađivačke kapacitete i nova radna mjesta i u konačnom viši kvalitet života i životni standard naših građana“ – rekao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović na konferenciji za medije održanoj nakon sjednice Vlade.

Potpredsjednik Vlade je precizirao da je ekonomsko državljanstvo odavno prepoznato u brojnim visokorazvijenim zemljama širom svijeta kao važan instrument i podrška ukupnoj politici privlačenja stranih direktnih investicija i kreiranju konkurentnog investicionog okvira na vrlo zahtjevnom globalnom tržištu.

„Ovom Odlukom intenziviraćemo realizaciju razvojnih projekata i omogućiti brži razvoj i manje razvijenim opštinama. Ovaj program predstavlja odgovor na realne potrebe naše ekonomije i potrebu njene diverzifikacije. Zbog toga je poseban kvalitet ove Odluke u otvaranju mogućnosti za realizaciju razvojnih projekata u više sektora – turizmu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji. Takođe, ova Odluka je i izraz naše odlučne namjere da realizujemo razvojne projekte na ukupnom području Crne Gore, dakle i na sjeveru i na jugu“ – rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

Vlada Crne Gore, rekao je potpredsjednik, ovako koncipiranim programom ekonomskog državljanstva i ovom Odlukom, na polovini svog mandata, ponovo potvrđuje da je, u cilju razvoja, spremna kreirati zahtjevne programe, u skladu sa konkurentnim globalnim investicionim tržištem.

„Realizacijom ovih ciljeva, pored naše ključne unutrašnje potrebe – dinamičnog ekonomskog razvoja, ujedno ispunjavamo i zahtjevne ekonomske kriterijume iz naše evropske agende. Mjera naše unutrašnje potrebe je najbolje iskazana kroz činjenicu da je Crna Gora, u ovom trenutku, na nivou od 46% prosjeka razvijenosti Evropske unije. Mi moramo standard naših građana što brže, i što bliže dovesti do nivoa evropskog standarda. Zbog toga ne smijemo gubiti vrijeme odlaganjem odluka, kakva je i ova, koje su korisne i potrebne i koje stvaraju uslove za bolji život građana Crne Gore, posebno onim u manje razvijenim područjima“ – rekao je na konferenciji za medije potpredsjednik Vlade Crne Gore.

Govoreći o procesu pripreme Odluke potpredsjednik Simović je rekao da je prethodio iskreni i otvoreni dijalog sa našim evropskim partnerima.

„Bilo je i određenih rezervi, dodatnih upita, da li ćemo biti spremni da ovako odvažan korak sprovedemo na ispravan način – kako su to uradile članice EU koje imaju slične programe, ne ugrožavajući naš evropski put i postizanje ciljeva Unije. U konačnom, razumjeli smo stav naših EU partnera da Crna Gora treba da iskoristi svoja isključiva prava za davanje državljanstva, u duhu iskrene saradnje i da se uzdrži od svake mjere koja bi mogla ugroziti postavljene ciljeve Unije. To su upravo i naše namjere! Ovakav koncept Odluke i ovako definisana implementacija programa, izraz su upravo Vladine iskrene saradnje, namjere i odgovornosti, kao i potpune uzdržanosti od svake mjere koja bi mogla ugroziti dalji integracioni put Crne Gore i ciljeve same Evropske unije“ – rekao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović na konferenc

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović posjasnio je javnosti kriterijume za izbor razvojnih projekata i uslove koje treba da zadovolje aplikanti kao i proceduru.

„Program je osmišljen da traje određeno vrijeme, ograničen je na dodjelu državljanstva Crne Gore po najviše 2.000 zahtjeva. Novac dobijen na ovaj način biće usmjeren isključivo u razvoj. U postupku je obezbijeđena najveća moguća transparentnost“ – rekao je ministar Radulović.

On je precizirao da država Crna Gora bira po najvišim kriterijumima posebne agente za posredovanje i za provjeru međunarodne podobnosti aplikanta i izdaje im godišnje licence te i da aplikanti podnose zahtjeve posredstvom agenta koji je prethodno zaključio ugovor sa državom Crnom Gorom.

Govoreći o kriterijumima za projekte u koje treba ulagati, u oblasti turizma ministar je rekao da su to hoteli ili mješoviti turistički kompleksi i to u Primorskom regionu i Glavnom gradu Podgorici: sa najmanje pet zvjezdica, najmanje 60 smještajnih jedinica, minimalne investicije 15.000.000 eura i najmanje 80 novozaposlenih. U Sjevernom i Centralnom regionu, izuzev Glavnog grada Podgorice, kriterijumi su: hotel ili mješoviti turistički kompleks sa najmanje četiri zvjezdice, najmanje 35 smještajnih jedinica, minimalne investicije od pet miliona eura i najmanje 25 novozaposlenih.

Aplikanti moraju zadovoljiti kriterijume polaganja na račun države Crne Gore 450.000 eura u Primorskom regionu i Podgorici, odnosno 250.000 eura u Sjevernom regionu i Centralnom regionu osim Podgorice kao i 100.000 eura namijenjenih manje razvijenim područjima. Pored toga, aplikant mora da položi 15.000 eura za aplikaciju za sebe, po 10.000 eura za najviše četiri člana porodice, i po 50.000 eura za svakog narednog člana porodice precizirao je ministar održivog razvoja i turizma.

Odgovarajući na pitanje novinara ministar Radulović je rekao da ne vidi ni jedan razlog da imena investitora koji ulaganjem budu ostvarili pravo na državljanstvo Crne Gore ne budu dostupna javnosti.

meCrnogorski available languages

Top