>>>
> Ekonomija Crna Gora > Crnogorsko turističko udruženje predlaže hitan set mjera

Crnogorsko turističko udruženje predlaže hitan set mjera

meCrnogorski available languages

Crnogorsko turističko udruženje predlaže hitan set mjera

Crnogorsko turističko udruženje predlaže hitan set mjera

Iz Crnogorskog turističkog udruženja obratili su se sa prijedlogom za donošenje hitnog seta mjera podrške turističkim poslenicima premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću, ministru ekonomskog razvoja Jakovu Milatoviću i ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću.

“Imajući u vidu  devastirajuće  efekte  pandemije  koronavirusa  na  sektor turizma i ugostiteljstva,  kao  i  to  da  turistički  poslenici  predstojeću  Ijetnju  sezonu  koja bi trebalo da bude slamka spasa dočekuju na izmaku snaga i rubu egzistencije, obraćamo Vam se prijedlogom za donošenje hitnog seta mjera podrške”, navode u saopštenju.

Napominju da je turistička  privreda,  zbog  mjera  za  sprječavanje  širenja  koronavirusa, na udaru od početka 2020. godine, ali da su turistički poslenici, zapravo, bez realnih mogućnosti za ostvarivanje prihoda od kraja postsezone, tj. od  novembra 2019. godine, odnosno – punih 17 mjeseci.

“Kao što Vam je poznato, gotovo sve države svijeta  su, uz mjere zaštite javnog zdravlja, kreirale posebne pakete podrške građanima i privredi, stavljajući akcenat na turizam kao jednu od najugroženijih, ako ne i najugroženiju privrednu granu. Evropske države su, praktično, suspendovale fiskalna pravila,  a  finansijske  institucije  uvidjele  da  je  turističkim  privrednicima  nužno   omogućiti veću raspoloživost finansijskih sredstava, kao i lakši pristup istim”, kazali su iz CTU.

hotel splendide montenegro splendid becici budva crna gora cg hoteli de luxe Crnogorsko turističko udruženje predlaže hitan set mjera

Ističu da je premda Država, shodno principima proklamovanim u članu 139 i članu 140 Ustava Crne Gore, dužna da pruži podršku turističkim poslenicima, na način što će štititi slobodno i otvoreno tržište, slobodu preduzetništva, te samostalnost privrednih subjekata, a onemogućavati diskriminatorske aktivnosti i neravnomjeran privredni razvoj, ističemo da Vladu doživljavamo ne samo kao nužnog, već i kao prirodnog partnera.

“Kako je opštepoznato da je turizam stub crnogorske privrede, a samim tim i   izvor prihoda za hiljade porodica u Crnoj Gori, vjerujemo da je  jasno  da  očuvanje  turističke privrede nadilazi  pojedinačne,  političke  ili  druge  interese,  jer  predstavlja pitanje od opšteg interesa, koje, kao takvo, neposredno ili posredno tangira svakog građanina Crne Gore”, poručuju u saopštenju.

Navode da iako teško pogođeni krizom, pitanju podrške turističkim  poslenicima prilaze konstruktivno, uvjereni da prijedlozi mjera koje  će  iznijeti  u  nastavku  imaju  utemeljenje ne samo u zdravoj logici i načelu pravičnosti, već i u pozitivno pravnim propisima.

Iz CTU su predočili su prijedlog  paketa  od  deset  mjera  za  podršku  turističkoj privredi:

I Odgađanje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih za sve turističke subjekte do stabilizacije epidemiološke  i  ekonomske  situacije,nakon  prestanka pandemije i normalizacije poslovanja da se plati 20 rata, odloženi porezi i doprinosi.

II Uvođenje moratorijuma na sve kredite turističkih subjekata kod Investiciono- razvojnog fonda Crne Gore i poslovnih banaka, do stabilizacije epidemiološke i ekonomske situacije;

III Kreiranje povoljnih kreditnih linija kod IRF-a za sektor turizma u odnosu na obrtna sredstva i investicije, sa rokom za  obradu  zahtjeva  i donošenje odluke o istom od 15  dana, pri čemu bi negativan odgovor na  podnijeti  zahtjev  mogao  biti  dat  samo  uz  pisanu saglasnost i obrazloženje Centralne banke Crne Gore;

IV Zabrana pokretanja postupaka prinudne naplate i otvaranja stečaja u odnosu na turističke subjekte do stabilizacije epidemiološke i ekonomske situacije;

V Produženjeroka za javni poziv za subvencionisanje kamata, kod poslovnih banaka i IRF-a, za kredite turističkih subjekata  koji  su  reprogramirani  u  2020.  godini  i  kredite  koji su reprogramirani ili će biti reprogramirani u toku 2021. godine, kao i za kreditne aranžmane za koje je, u naznačenim godinama, produžen grejs period;

VI Oslobađanje ili značajno umanjenje obaveze plaćanja poreza na nepokretnost za sve turističke subjekte za 2020. i 2021. godinu;

VII Smanjenje stope PDV-a za turističke subjekte do stabilizacije epidemiološke i ekonomske situacije;

VIII Odgađanje plaćanja povremenih potraživanja (voda, struja, odvoz smeća itd.) za sve turističke subjekte do stabilizacije epidemiološke i ekonomske situacije;

IX Razmatranje opcije moratorijuma na kredite zaposlenih u sektoru turizma;

X Razmatranje prioritetnog vakcinisanja zaposlenih u sektoru turizma.

Napominju da predložene mjere, osim na pomenutoj ustavnoj normi, zasnivaju i  na relevantnim zakonskim propisima.

“Cijenimo da odgađanje plaćanja svih finansijskih obaveza ima utemeljenje u članu 332 stav 3. Zakona o obligacionim odnosima, kojim je propisano da dužnik neće doći u docnju ako dokaže da je zakasnio s ispunjenjem obaveze usljed više sile ili usljed drugih okolnosti za koje on ne odgovara.Kako je nesporno da pandemija i mjere Države donijete u cilju suzbijanja koronavirusa, predstavljaju višu silu, jasno je da Zakon štiti turističke poslenike za obaveze u 2020. i  2021. godini. Pritom, u odnosu na pitanje poreskih obaveza, ističemo član 51. stav 5. Zakona o poreskoj administraciji koji predviđa mogućnost odgađanja plaćanja  poreza i drugih dažbina na pisani zahtjev poreskog obveznika. Članom 7 stav 2. tačka2. Zakona o kontroli državne pomoći utvrđeno je da je usklađena državna pomoć ona koja je usmjerena na otklanjanje štete nastale uslijed prirodnih nepogoda ili vanrednih okolnosti”, tvrde iz CTU.

Montenegro Kotor Independence day happy Crna Gora 2020

Naglasili su da državna intervencija ne samo da je dozvoljena u konkretnom slučaju, već se i podrazumijeva.

“Kako se od turističkih poslenika traži izdvajanje sredstava koja nemaju, niti se na današnji dan može procijeniti kada će se epidemilioška i ekonomska situacija stabilizovati do stadijuma koji će omogućiti normalno funkcionisanje turističke privrede, vjerujemo da je promptna reakcija neophodna”, navode u saopštenju.

Poručuju da su svjesni okolnosti da bi sprovođenje predloženih  mjera  nesumnjivo  uticalo  na  državni budžet.

“Rješenje za prevazilaženje konkretne situacije vidimo u proaktivnom  učešću i podršci od strane privrednih subjekata koji  obavljaju  djelatnosti  u  odnosu  na koje pandemija nije imala negativan uticaj ili je takav uticaj bio neznatan, a naročito u podršci od strane onih  djelatnosti  koje  su  zabilježile ekspanziju, odnosno, povećan profit uslijed specifičnosti života sa koronavirusom.Vjerujemo da ovo nije borba turističkih poslenika sa pandemijom,  već  i  borba  za  opstanak kompletne crnogorske privrede”, kažu iz CTU.

Upravo iz tog razloga, tvrde, sigurni su da se ova mučna i neizvjesna situacija može prevazići samo udruženim,  timskim  djelovanjem  Države i društva u cjelini.

“Imajući u vidu neophodnost urgentnog postupanja, kako zbog teškog položaja turističkih poslenika, tako i zbog specifičnog tajminga i uoči Ijetnje sezone, molimo za pisani odgovor u roku od sedam (7) dana od dana prijema ovog dopisa”, navode u saopštenju.

Poručuju da stoje na raspolaganju za organizovanje zajedničkog sastanka u naznačenom periodu, u cilju omogućavanja neposrednog dijaloga o istaknutim zahtjevima.

CTU SEKTORI:

-Hoteli

-Restorani

-Turističke agencije

-Privatni smještaj

-Transport

-Kampovi

-Zakupci plaža

 

Izvor: RTCG, Crnogorsko turističko udruženje

meCrnogorski available languages

Top