>>>
> Ekonomija Crna Gora > Statistika: Demografija Crne Gore 2014

Statistika: Demografija Crne Gore 2014

meCrnogorskienEnglish available languages

Prema podacima Monstata, sredinom 2014. godine za Crnu Goru procjenjeni su sljedeći demografski indikatori:

  • Sredinom 2014. godine u Crnoj Gori je bilo 621 810 stanovnika;
  • Radno sposobno stanovništvo ili stanovništvo staro 15 do 64 godine čini 68% ukupnog broja stanovnika;
  • U Crnoj Gori na osnovu prirodnog priraštaja na 1000 stanovnika, broj stanovnika se godišnje poveća za 2,4;
  • Na 1000 stanovnika godišnje se sklopi 5,7 brakova, što predstavlja stopu nupcijaliteta, dok je stopa divorcijaliteta je 0,9;
  • Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 6,8 , što znači da je na 1.000 stanovnika 6,8 lica promijenilo svoje mjesto prebivališta u okviru granica Crne Gore;
  • Očekivano trajanje života na rođenju u 2014. godine je 76,4 godina.

Izvor: Monstat

meCrnogorskienEnglish available languages

Top